Mångfald

Almi anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. Vi arbetar därför för att främja ökad mångfald inom alla områden.

Inom Almi är mångfaldsarbetet en viktig del av bolagets personalarbete. Det är en förutsättning för att vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt för våra möjligheter att fullgöra vårt uppdrag, att bidra till tillväxt i regionerna. Ett aktivt mångfaldsarbete ska bidra till engagerade medarbetare, förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners, samt öka Almis professionalism och anseende.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn