Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Regionförbundet Kalmar län har erhållit 1,3 mkr från Tillväxtverket till en "Affärsutvecklingscheck för internationalisering". Minimibelopp på checken är 50 tkr och maximibelopp är 250 tkr. 

Nu är det dags att sända in en intresseanmälan, eller varför inte kontakta Almi, för de företag som funderar på en internationalisering. Företagen måste själva finansiera minst 50 %, vilket innebär att internationaliseringssatsningen måste vara minst på 100 tkr. Observera att checken gäller både för export och import. Intresseanmälan måste vara oss tillhanda senast 31 januari. Därefter sker en bedömning, 1 – 28 feb, inför "draknästet" som sker 7 – 8 mars. Direkt därefter kommer beslut att fattas.

Checken är till för förberedelse för internationalisering, d v s både export och import. Det kan innebära behovet av att anlita extern specialistkompetens för att lansera en ny eller befintlig produkt eller tjänst på en ny marknad i ett annat land men även för att söka utländska leverantörer. Ett företag som redan är aktiv på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder. Den riktar sig till företag som vill, kan och vågar växa på en internationell marknad och har:

• 2 – 49 anställda
• Omsätter 3 – 93 mkr
• Har sitt säte i Kalmar län
• Har en ordnad ekonomi

Mer information och kontaktpersoner hittar du här

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss