Om Almis lån

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs även kapital. På Almi kan vi det här med företagande.

Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt, en marknadssatsning, köp eller start av företag bör du kontakta Almi.

Innovativ idé

Har du en idé om en innovation du vill kommersialisera? Har du en stark drivkraft? Om din idé bedöms vara kommersialiserbar och kunna nå en marknad har Almi flera olika finansieringsmöjligheter.

Starta företag

Drömmer du om att starta nytt företag och behöver finansiering? Med Almis lån kan det bli möjligt. Tillsammans diskuterar vi din affärsidé och analyserar vilka förutsättningar den har. För ett nystartat företag som saknar historik kan det vara svårt att få finansiering på annat håll som täcker hela ditt behov – då kan Almi vara en hjälp och ett komplement.

Köpa företag

Är du på väg att köpa ett företag? Med vår hjälp blir det enklare att finansiera köpet. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Almis finansiering bygger inte på värderingar av de eventuella säkerheter vi kan få till våra lån. Vi gör en bedömning av företaget och lönsamheten för den planerade affären. Om vi därefter tror på dig och ditt företags framtid så kan vi erbjuda ett lån, trots att det saknas bankmässiga säkerheter för lånet.

Utveckla företag

Står ditt företag inför någon form av förändring? Ser du möjligheter för företaget att växa eller effektiviseras? Med vår hjälp blir det enklare att finansiera dina investeringar. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Vi sätter inga formella begränsningar för hur lånet kan användas utan lyssnar på varje kunds speciella förutsättningar.

Almis lån

Till Almi vänder du dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Vi erbjuder riskvilliga lån när ingen annan gör det. För oss är bärkraften i din idé viktigast, viktigare än de reala tillgångarna. Vi fäster också stor vikt vid din och ditt företags möjlighet till utveckling och lönsamhet.

Högre risk ger högre ränta

Almi kan bevilja lån till företag oavsett företagsform. Tillsammans tar vi fram den finansieringslösning som passar bäst i din situation och hela finansieringslösningen konstrueras ofta i samarbete med din bank.

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation.

För Almi är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en begränsad borgen.

Våra lån

Företagslån – Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån – För nya företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån – För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering – För dig som säljer till utländska marknader.

Vi är en partner med bredd som även erbjuder riskkapital och rådgivning.

Ansökan och kontakt

Alla lån hanteras av Almis regionala dotterbolag. Om du vill ansöka, få mer information eller kontakt ber vi dig klicka på "våra tjänster" i menyn. Kontrollera att du befinner dig i rätt län, och navigera sedan vidare till våra erbjudanden utifrån din och ditt företags situation.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn