Riskkapital – för framtida tillväxtbolag

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.

Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi är branschoberoende och investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Med Såddfas menar vi startups och nya företag i mycket tidiga skeden. Med Expansionsfas menar vi företag som redan finns på marknaden och är i tidiga skeden av en expansion eller tillväxt. Med stöd av erfarna Investment Managers, kapital och nätverk skapar vi möjligheter för bolag att växa och konkurrera på en global marknad.

Almi Invest har över 40 investment managers som finns över hela landet. Med vår regionala närvaro och nationella täckning, når vi ut brett till företag och har möjlighet att sammanföra bolag och investerare över hela Sverige. Vi har även ett brett internationellt nätverk.

Mer information hittar du på almiinvest.se »EU - en investering för framtiden

Tips från vår Kunskapsbank

Dokument, mallar och verktyg

Frågor och svar

Visa mer från vår Kunskapsbank

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn