1,2 mdr till innovativa företag

Almi lanserar ett nytt Tillväxtlån för Innovativa företag. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige.

Tillväxtlånet möjliggörs genom ett garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden och Almi Företagspartner AB. Avtalet undertecknas vid en ceremoni på Näringsdepartementet torsdagen den 22 januari där bland annat Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Pier Luigi Gilibert, Chief Executive EIF och Göran Lundwall, VD Almi deltog.

– Sverige blir nu ett av första länderna i EU som har skrivit avtal med EIF om en garanti för det nya tillväxtlånet till innovativa företag. Det betyder mycket för företagens möjlighet att expandera och nyanställa. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, och i det arbetet är de innovativa företagen oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

EU avsätter stora finansiella resurser för att medlemsländerna ska kunna erbjuda bättre kapitalvillkor vid t.ex. kreditgivning. EIFs garantiprodukt InnovFin ligger under Horizon2020 EUs forskningsprogram.

– Jag är glad över att vi idag har skrivit under det första avtalet avseende InnovFin i Sverige. Almis expertis kommer nu att kunna säkerställa finansiering till ännu fler innovativa företag i Sverige, säger Pier Luigi, EIF Chief Executive.

– Sverige ligger i framkant vad det gäller nya innovativa företag. Det här avtalet och det nya tillväxtlånet ger oss möjlighet att ge ännu fler företag med tillväxtpotential möjlighet till finansiering för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube