Årets mentorer 2017 - Gav sina adepter en stor skjuts framåt i sitt företagande

Årets Mentorer i Sverige 2017 kommer från Umeå och Västerås. Förutom en djup inblick i företagande har mentorerna flera gemensamma framgångsfaktorer: Förmågan att ha en öppen dialog och att ställa rätt frågor till sina adepter är några förklaringar bakom ett lyckat mentorskap.

Frågor som formuleras på rätt sätt och som ställs vid rätt tillfälle har genom åren visat sig ha stor betydelse för att få adepterna att komma in i nya tankebanor vid utvecklingen av sina företag. Många företag som haft tillgång till en mentor genom Almis och NyföretagarCentrums verksamhet har utvecklats i en riktning mot ökad tillväxt. Det gäller även i år, där årets två mentorpar i Sverige 2017 delas in i kategorierna Tillväxtföretag och Nya företag. Precis som tidigare var konkurrensen knivskarp att vinna även för 2017 års mentorer. Styrkan hos de mentorer som vunnit genom åren ligger i samspelet med sina respektive adepter.

– Men om adepten inte är mottaglig och villig att jobba med de tankar och idéer mentorn har blir det inget framgångsrikt mentorskap, tycker Andreas Bodén, Årets mentor i kategorin Tillväxtföretag, där Almi ansvarar för matchningen mellan mentor och adept.

CivilCare har ökat sin omsättning

I sitt första mentorskap någonsin har han lotsat sin adept Peter Andersson vidare i hemtjänstföretaget CivilCare som grundades 2012 och har växt rejält de senaste åren, både i antalet anställda och omsättning.

– Jag tror att Peter hade ganska bra koll på vad han ville göra med sitt företag när vi träffades, men han visste inte hur han skulle skapa ordning och struktur. Det var framför allt det jag hjälpte honom med genom att putta honom i olika riktningar. Eftersom jag inte visste något om Peters verksamhet hade jag inga begränsningar för hur hans problem kunde lösas, fortsätter Andreas Bodén.

Nyligen utnämndes CivilCare av tidningen Dagens Industri till ett av tio Gasellföretag i Västerbotten. Det betyder att företaget, som i dag omsätter 17,3 miljoner kronor tillhör Västerbottens snabbast växande företag. Tillväxten mellan åren 2013 - 2016 var hela 376 procent. Men vägen dit har varit kostsam, i perioder har Peter Andersson varit sjukskriven på grund av att han varit för hårt belastad av arbete.

Vill förändra hemtjänsten

En förklaring bakom CivilCares snabba tillväxt hänger ihop med Peter Anderssons visioner att förändra hemtjänsten i grunden.

– Jag anser att vi redan i dag har satt standarden på hemtjänsten i Umeå, säger Peter Andersson.

Mentorn Andreas Bodén har ett brokigt förflutet, där han bland annat jobbat i ledande positioner i små och stora företag, som Volvo Lastvagnar samt som vd i egna bolag.

– Personligen tror jag inte att jag bidragit nämnvärt till tillväxten i CivilCare i ekonomiska termer. Mitt fokus har förutom på struktur med mera legat på Peter som person där jag hjälpt honom med dagliga frågor. Han har använt mig som bollblank där jag varit den typiska bromsklossen som ifrågasatt saker. Jag har tvingat honom att stanna upp. Men jag har även försökt få honom att tänka på sig själv lite mer och fått honom att ta ledigt då och då för att han ska kunna skapa utrymme för återhämtning.

Bra med olika personligheter

Andreas Bodén menar också att Almi gör ett viktigt jobb när de matchar ihop en mentor och en adept med olika personligheter.

– Det ökar förutsättningarna för att mentorskapet ska lyckas. Eftersom det skapar en bra dynamik.

Han tror också att mentorer har en viktig roll för att skapa tillväxt för Sveriges företagare.

– Företag som får en mentor kan bli lyckosammare snabbare än om de inte haft tillgång till en mentor. Jag är övertygad om att det även gäller för min adept.

Andreas konstaterar också att det är lätt att nedvärdera sina egna kunskaper, "vad kan jag egentligen bidra med som mentor?" Men i mentorarbetet inser han att han har varit med på en resa där han tillfört kunskaper till andra inom vissa områden, vilket är väldigt tillfredsställande.

Gillar att göra skillnad

– Ett lyckat mentorskap från mentorns perspektiv handlar om att älska utmaningar och tycka om att bidra till att göra skillnad för människor som driver företag. Att vara mentor är ett fantastiskt bra sätt att bidra till utveckling. Och det är otroligt inspirerande att få vara med på en företagares resa. Mentorskapet bygger på samtalet som arbetsform, vilket i sig är en fantastisk väg till lärande, berättar Anna Sjödin, Årets mentor inom kategorin Nya företag, där NyföretagarCentrum ansvarar för matchningen mellan mentor och adept.

Hon har stor erfarenhet av att driva projekt och har tidigare haft egen verksamhet.
I dag driver hon projekt inom Västerås stad och har varit mentor i många år.

Anna Sjödins adept Rikard Lundgren driver företaget 2change World AB, men den ideella föreningen food2change är den mer kända delen av verksamheten. I den bekämpar människor tillsammans med handlare matsvinnet från dagligvaruhandeln. Food2change är en del av det filantropiska 2change-konceptet vars vision är att näringslivet ska bidra till att lösa problem inom miljö, socialt och innovation, i det samhälle de verkar.

Flygkapten i Swiss Flight Services

Rikard var tidigare flygkapten i Swiss Flight Services, men valde att sluta som kommersiell pilot för att satsa på sin affärsidé och sina verksamheter.

– I samband med att jag startade mina verksamheter var det nödvändigt för mig att sortera mina tankar och få ett helikopterperspektiv. Det har varit väldigt utvecklande för mig att ha en mentor, det gör att jag kommit ur min egen bubbla, säger Rikard Lundgren.

Han menar att han inte haft tid att reflektera över vad mentorskapet har gett honom i detalj.

– Men jag har märkt att idéerna och modellerna har utvecklats och jag har blivit rappare att angripa de problem som uppstår. Mentorn har hjälpt mig att bygga bort mycket otrygghet och jag har höjt min integritet genom att kunna säga nej till vissa saker och värna om min tid genom att sätta gränser. Innan mentorn löste jag allt själv hela tiden, berättar Rikard Lundgren.

Ideell förening

Under mentoråret har det skett en helomvändning där han ändrat fokus från handelsplattform till att sjösätta en ideell förening för att erbjuda hållbara alternativ inom olika branscher.

Rikard och Anna har träffats kontinuerligt i ett års tid och blandat fysiska möten med att skicka e-post, utnyttja Messenger med mera när frågor dykt upp för Rikard.

– Anna har definitivt varit en viktig faktor till att jag utvecklats som företagare och Annas nätverk är mycket bra. Hon har varit som en flytboj i den forsande entreprenörsströmmen, en trygg punkt i mitt företagsbyggande dit jag ständigt kunnat vända mig med frågor som dykt upp.

Anna Sjödin menar att Rikard har ett starkt engagemang och en enorm drivkraft. Och det är viktigt att han under hela mentorperioden haft tillit till processen och till henne som mentor.

– Det gjorde att vi tillsammans hade modet att utmana varandra och att de vanliga traditionella svaren uteblev. Vi vågade i stället testa olika svar på frågor som dök upp. Det tror jag bidrog till att Rikard är där han är i dag. Att han kunde resonera sig fram till vad som var bäst för honom tror jag gav ett stort mervärde för hans fortsatta företagande.

Prova på att vara mentor

Anna Sjödin har en uppmaning till erfarna personer i näringslivet som ännu inte provat på att vara mentor:
– Det är fantastiskt att vara mentor. Det är också ett bra tillfälle att utveckla sitt eget ledarskap.

Text: Anders Myrdal

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube