Bokslutskommuniké 2016

Rekordhög utlåning. 

Almis nyutlåning har över åren successivt ökat i såväl antal krediter som i volym kronor räknat. Ambitionen har varit att möta företagens efterfrågan på finansiering och därigenom göra största möjliga nytta. Bakom ökningen ligger ett strukturerat arbete med att öka effektiviteten i Almis verksamhet, införa ett mer utåtriktat arbetssätt samt att utveckla nya marknadskompletterande finansieringstjänster till tillväxtföretag i tidig fas. Expansionen har skett på ett kontrollerat sätt. Samtidigt som volymerna ökat har avkastningen i låneverksamheten varit fortsatt god.

Bokslutskommuniké 2016 »

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube