Budgetproposition för 2017

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2017.

Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och har en av de högsta tillväxttakterna i Europa. De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa överskott de kommande åren. För 2018 beräknas överskottet bli 0,9 procent av BNP, för att sedan stiga fram till 2020. Arbetslösheten minskar och fortsätter att göra så även nästa år. År 2018 beräknas arbetslösheten ligga under 6 procent, enligt regeringens pressmeddelande.

- Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten, säger finansminister Magdalena Andersson.

Flera reformer föreslås, med investeringar för fler i jobb, minskade klyftor i skolan, större klimatinsatser och ökad välfärd och trygghet.

Närings- och innovationspolitiken hanteras i utgiftsområde 24, Näringsliv. Här beskrivs Almis verksamhet och man redogör i positiva ordalag om Almis prestationer. Under rubriken "Investeringar i fler och växande företag" summerar regeringen nyheter för företagare.

  • Regeringen föreslår att företagare kan få en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar lönen för liknande arbete för annans räkning under den tid som aktiebolaget är under uppbyggnad.
  • Utvidgat växa-stöd till den först anställda. Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifter som redan idag gäller för enskilda företagare utvidgas till att omfatta fler företagsformer.
  • En anställd som får en personaloption av sin arbetsgivare ska inte beskattas för denna förmån och arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter. Skatten betalas när aktien säljs och beskattas då som inkomst av kapital

Företagarnas organisationer ger blandade reaktioner på budgeten. Företagarna skriver att:
"Företagarna hade velat se fler offensiva reformer för ett bättre företagarklimat i regeringens höstbudget. Även om den verkar ha lyssnat på företagarna den här gången och vi ser en del godbitar i budgeten så ligger den största glädjen i att regeringen faktiskt backar på ett förslag, nämligen de skärpta 3:12-reglerna, eller entrepenörsskatten".

Budgeten visar att regeringen bryr sig mer om valet än om välfärden, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar.
– I en redan het ekonomi höjer regeringen de offentliga utgifterna ytterligare. Därmed ökar risken för överhettning och framtida problem. Samtidigt gör regeringen inget åt Sveriges stora strukturella problem, bland annat en dåligt fungerande arbetsmarknad och skadliga skatter.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube