Många företag vill växa

Majoriteten av svenska företag har tillväxtambitioner. I en omfattande undersökning svarar 84 procent av vd i små och medelstora företag att man har tillväxtambitioner i någon grad. Nästan hälften av dessa, 48 procent, har en hög eller mycket hög ambition att växa.

Vad är det då som utmärker företag med tillväxtambitioner? Undersökningen visar att företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. Av de företag som vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet anställda inom en treårsperiod. Vi kan också se att innovationstakten är hög i svenska företag, 38 procent av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Nystarts- och enmans företag har i lägre grad än andra företag nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt/tjänst.

Undersökning visar att det finns en stor potential för ökad svensk export. 24 procent av företagen exporterar idag. Av de som inte har export uppger 42 procent att det finns en potential för företagets produkter/tjänster på en internationell marknad.

En slutsats av undersökningen är att det finns större potential för tillväxt bland företag med två eller fler anställda jämfört med enmansbolag.. Det finns också all anledning att i ökad grad stimulera företag att söka sig ut på internationella marknader.

Det är bara att konstatera att tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar både finansiering och affärsutveckling. Av företag med hög till mycket hög ambition att växa har 18 procent behov av stöd i form av affärsutveckling. Totalt har 24 procent av företagen behov av ytterligare finansiering. Många av företagen kan också behöva en "knuff" i rätt riktning. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla för att se till att vi tar tillvara på all den potential som finns i små och medelstora företag.

Lars Mårdbrant
Marknadsdirektör

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet.

Läs Almis Tillväxtkartläggning, juli 2017 »

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube