Lansering av nytt Mikrolån

600 miljoner kronor till svenska Mikroföretag

Nu lanserar Almi det nya Mikrolånet. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige. Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstart och mikroföretag med upp till 9 anställda. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Garantin som förhandlats fram mellan Almi och EIF innebär också att Mikrolånet kan ges med förmånligare räntevillkor.

– Jag är glad att vi fått garantin till Sverige. Det ger oss möjlighet att finansiera ännu fler företag med tillväxtpotential. Framför allt får vi nu bättre möjligheter att nå ut till målgrupper som är underrepresenterade i företagandet. Det kan gälla kvinnor och entreprenörer med utländsk bakgrund, säger Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner.

Programmet för sysselsättning och social innovation

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro. För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken. 

 Ansök här »

 EU och EIFs loggor

Mer information om programmet

EU-kommissionen »

EIF »

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube