Småföretagen går starkt

Svenska småföretagare har en stark ekonomisk utveckling och en positiv framtidstro. Det visar Småföretagarbarometern från Företagarna.

Även om tillväxttakten bromsat lite det senaste året finns det en framtidsoptimism bland landets småföretagare, och hela nio av tio småföretagare vill växa. Men rapporten visar att många företag redan nu slagit i kapacitetstaket. Omkring fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Vanligast är det inom byggindustrin, men även inom tillverkningsindustrin och företagstjänster har det varit vanligt förekommande.

"Svensk ekonomi är urstark med låga räntor som gynnar hushållens konsumtion, en svag krona som har gynnat exporten och en byggsektor som är ett kapitel för sig. Det återspeglas i företagens optimism", säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal. Det är den högsta siffran sedan 2007.

Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Undersökningen omfattar 4 000 företag 1–49 anställda.

Ladda ner rapporten »

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube