För entreprenörer

Vi söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget är nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

Almi Invest har investerat cirka 1,2 Mdr i ca 400 tillväxtbolag i olika branscher. Tack vare denna erfarenhet vet vi vad som fordras för att lyckas utveckla och skapa tillväxt i bolag som befinner sig i tidig fas.

Få tips från andra entreprenörer och pitcha in
din egen idé här! 

Styrelseguiden

Styrelseguiden är framtagen för att vara ett stöd i arbetet med att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett aktivt och professionellt styrelsearbete i Almi Invests portföljbolag och inom Almis övriga verksamhet.

Läs mer om guiden här

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook