Investeringsfokus

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag.

Vårt team av kunniga Investment Managers har lång erfarenhet och är vana vid de svåra utmaningar som bolagsbyggande i tidiga faser innebär. Vi har ett brett investeringsfokus och investerar i olika branscher som t ex, ICT, Industri, Clean Tech och Life Science m fl. Vi går in som aktiva ägare, ofta via styrelserepresentation eller är rådgivande, och erbjuder ett nätverk som består av nationella och internationella partners samt följdinvesterare.

Almi Invest har några generella kriterier som ska uppfyllas inför ett investeringsbeslut:

  • Trovärdig entreprenör/team
  • Innovativ affärsidé
  • Tydligt kundbehov
  • Tillväxtpotential med tydlig målbild/värdetillväxt
  • Definierat kapitalbehov och potential att attrahera nya ägare
  • Nationell som internationell marknadspotential

graf

Vi är ofta den första externa investeraren. Normalt investerar Almi Invest 1-2 miljoner kronor i en första runda tillsammans med privata investerare. Vi kan investera upp till 10 miljoner kronor per bolag.

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook