Om Almi Invest

Vi är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. 

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Vi letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Portföljen består av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Vi har en hög investeringstakt och investerar i cirka 70 nya bolag per år. Med stöd av erfarna Investment Managers, kapital och nätverk skapar vi möjligheter för bolag att växa och konkurrera på en global marknad.

Almi Invest har över 40 Investment Managers som finns över hela landet. Med vår regionala närvaro och nationella täckning, når vi ut brett till tidiga bolag och har möjlighet att sammanföra bolag och investerare över hela Sverige.

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB. I Almi Invest fondstruktur ingår åtta regionala riskkapitalbolag.

Almi Invest Greentech
Almi Invest äger också Almi Invest Greentech, en fond som investerar i små och medelstora innovativa företag med produkter och tjänster som har en koldioxidreducerande effekt. Den förvaltar ett kapital på 650 miljoner kronor. Övriga medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Kontakta Almi Invest Greentech

 

Se filmen om      Almi Invest

Se filmen om Almi Invest

Se filmen om Almi Invest - Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag.

Se filmen här

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook