Om Almi Invest

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi  är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör vi ca 50 nyinvesteringar per år. Här hittar du våra fondteam.

 

Portföljen består av närmare 350 bolag i olika branscher. Se hela vår portfölj här.

 

Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i över 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnotering på börsen.

 

Vår roll som offentligt branschoberoende riskkapitalbolag är att vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Under åren har Almi Invest saminvesterat med över 1000 affärsänglar och institutionella investerare. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer. 

 

Vår GreenTech-fond på 650 miljoner kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande. GreenTech-fonden är finansierad av Energimyndigheten tillsammans med EU, Almi Företagspartner och Almi Invest.

 

Våra investeringskriterier:

  • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden  

  • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter

  • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer

  • Addresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem

  • GreenTech-fonden: klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag  

Almi Invest investerar i snitt endast i ca 7 procent av alla bolag som vi bedömer varje år. Sticker ditt bolag ut och är 10 gånger bättre än existerande lösningar på marknaden? Finns det en mycket stark tillväxtpotential? Då kan riskkapital med aktiva ägare passa ditt bolag. Berätta för oss hur du vill förändra världen och nå en snabbare tillväxt!

 

Exempel på områden som vi investerar inom:

 

Tech

Enterprise och Consumer Software, Media Tech, Data & Security, eCommerce, FinTech, VR/AR, IoT, Gaming, HR Tech

 

Life Science
Medtech, Drug Development, eHealth

 

CleanTech
Renewable Energy, Energy, Recycling Systems

 

Industry
Industrial Equipment, Materials, Agritech, 3D-printing

 

Hur mycket kan Almi Invest investera?

Almi Invest kan investera 1-10 miljoner kronor per bolag.

 

Vår nationella GreenTech fond investerar mellan 5-30 miljoner kronor i GreenTech bolag som är CO2-reducerande. Vi går alltid in som minoritetsägare.

 

Vilket värde ger Almi Invest till entreprenörer?

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups och gör ca 200 ny- och följdinvesteringar per år. Detta innebär att vi har stor erfarenhet av investeringar i startups, vi förstår de utmaningar de möter med olika affärsmodeller på olika marknader. Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare, som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Våra rutinerade och professionella Investment Managers engagerar sig i bolagens med- och motgång.

 

Vi har också ett stort investerarnätverk till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Almi Invest har tidigt investerat i bolag som nått miljardsuccé via börs men också i bolag som sedan sålts till t ex Google, Microsoft och Apple eller fått mångmiljonbelopp i följdinvestering.

 

Vill du ha Almi Invest som investerare? Läs mer om stegen hur du gör ett vinnande Pitch Deck och skickar in det till oss här.   

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Investeringsprocess – så här går det till