SweTree Technologies AB

I janurari 2016 sålde Almi Invest sitt innehav i världsledande skogsbioteknikbolaget SweTree Technologies till Stora Enso, en av befintliga ägarna, samt till Wallenberg Foundations AB, som går in som ny ägare.

 

SweTree Technologies, som har sitt ursprung i forskning vid ett antal svenska universitet, arbetar bl.a. med att utveckla och förbättra träds egenskaper med hjälp av genteknik. Syftet kan vara att få träden att växa snabbare, bli härdigare och få bättre egenskaper för tillverkning av olika produkter såsom virke och papper samt även att ta fram helt nya material baserade på träfiber.

Almi Invest, som ägde ca 15 procent av bolaget, var en av de första institutionella investerarna och har varit delägare i SweTree sedan starten 1999. Genom aktieförsäljningen frigörs kapital som Almi Invest nu kan investera i nya potentiella svenska tillväxtbolag.

Vi ser det som mycket positivt för SweTree's fortsatta utveckling att två långsiktiga och ansvarsfulla aktörer som Stora Enso och Wallenberg Foundations AB köper vårt innehav i bolaget, säger Mattias Eriksson, Investment Manager på Almi Invest.

Umeåbaserade SweTree är världsledande inom skogsbioteknik. Den främsta anledningen till detta är det 40-tal seniora forskare inom växt/skogsbioteknik som via sitt gemensamma bolag Woodheads är delägare i SweTree. De för in sina forskningsresultat i bolaget och gör det möjligt för SweTree att ligga i fronten när det gäller att snabbt omvandla ny kunskap till innovativa industriella tillämpningar. Förutom Stora Enso så finns andra svenska skogsbolag såsom Holmen, Bergvik och Sveaskog också med på ägarlistan.

Information om SweTree Technologies AB

Läs mer om SweTree Technologies AB här

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook