Almi Blekinge är nu Miljödiplomerade

Vårt uppdrag är hållbar tillväxt och vi är nu stolta att vi har fått vårt egna milödiplom! Det visar att vi i vår verksamhet efterlever krav i Svensk Miljöbas och säkerställer att vi årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder.

Det innebär att vi nu har koll på de kemikalier vi använder, vi har tagit fram riktlinjer för våra resor i tjänsten. Vi samåker, väljer tåg framför flyg och har möten via skype i större utstäckning. Vi sorterar det vi kan utifrån de förutsättningar som finns där vi är lokaliserade. Enkla åtgärder som betyder mycket för miljön.

Almi Blekinges miljöpolicy>>

Läs mer om hållbart lönsamt företagande>>

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn