Internationalisering - Enterprise Europe Network

Ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag.

Nätverket representeras av drygt 600 organisationer i ett 50-tal länder. Tillväxtverket är nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten i Sverige.
Varje kontor har en värdorganisation och här hos oss är det Almi Företagspartner. Olika europeiska värdorganisationer garanterar att du får tillgång till en mycket bred kompetens. Av Europas alla företag är det bara en liten andel som arbetar internationellt – så det finns en enorm potential!

Vägledning till den europeiska marknaden

Information och rådgivning

Enterprise Europe Network hjälper dig med information och rådgivning om EU-regler EU-finansiering, import och export.

Vi svarar på frågor om:

  • Aktuella finansieringsmöjligheterImmaterialrätt - IPRCE-märkning
  •  E-handel
  • Offentliga upphandlingar

Internationella affärspartners

Enterprise Europe Network hjälper dig att hitta internationella affärspartners. Vi har en stark lokal förankring och tillsammans med våra kollegor hjälper vi dig att komma i kontakt med potentiella samarbetspartners genom mässor, matchmaking och partnersökning.

Vi hjälper dig med:

  • Distributörer, återförsäljare och agenter
  • Leverantörer och produktionssamarbeten
  • Partners för strategiska allianser

Teknik- och forskningssamarbeten

Enterprise Europe Network erbjuder dig service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete. EU finansierar flera FoU-projekt och satsar på att få små och medelstora företags att delta i europeiska forskningsprojekt.

Vi hjälper dig att hitta:

  • Partners till forskningsprojekt
  • Tekniklösningar
  • Kunder till ditt företags tekniklösningar

Besök gärna Enterprise Europes hemsida för mer information.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn