Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Fritextsök
65 träffar
 • Blir chansen större att få en mentor om man har fått finansiering via Almi?

  Alla företag väljs ut utifrån tillväxtpotential och engagemang. Alla har således lika stor möjlighet att komma med.

 • Finansierar Almi bara företag i tillväxt?

  Vi prioriterar den målgruppen men syftet med lånet är att det ska vara en framåtriktad satsning samt att ägaren kan ta ut en marknadsmässig lön.

 • Finns det möjlighet att få amorteringsanstånd på sitt lån?

  Ja, möjligheten finns att få amorteringsanstånd efter sedvanlig kreditprövning.

 • Får jag låna pengar till att anställa någon?

  Ja, du kan låna pengar för att finansiera personalkostnader. En mindre del kan gå till egen ägarlön.

 • Har ni sekretess?

  Ja, alla medarbetare inom Almi arbetar under sekretess.

 • Hur fungerar mentorprogrammet?

  Mentorprogrammet pågår under ett år och du och din mentor träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera hur just ditt företag kan utvecklas.

  Mellan träffarna får du som adept "hemuppgifter" att arbeta med på egen hand. Det kan exempelvis handla om att du ska kontakta kunder med nya erbjudanden som du och din mentor har diskuterat under tidigare möten. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvärderar resultatet tillsammans.

  Vid uppstarten av mentorskapet håller vi i en liten utbildning om hur du och din mentor ska kunna bedriva ett effektivt mentorskap. Detta för att du ska känna dig trygg att tala fritt om ditt företag.

 • Hur funkar det med starta-eget-bidrag i kombination med lån från Almi?

  Starta-eget-bidrag kan kombineras med ett mikrolån. Möjligheten finns att få upp till 6 månader amorteringsfritt.

 • Hur gör jag för att lösa ett lån?

  Kontakta Almis låneadministration på telefonnummer 063-453 03 00 så hjälper vi dig.

 • Hur gör vi om det inte funkar mellan adept och mentor?

  Vi rekommenderar att man ger mentorskapet minst 2-3 träffar innan man tar beslut om att det inte är någon idé att gå vidare. Om ni efter ett antal träffar känner att det inte gett tillräckligt, kontaktar man sin handledare på Almi.

 • Hur kan jag göra en extraamortering?

  Kontakta Almis låneadministration på telefonnummer 063-453 03 00 så hjälper vi dig med det.

 • Hur kommer jag i kontakt med Almi Invest?

  Almi Invest finns på 12 kontor runt om i landet. Kontakta en Investment Manager på det kontor som är lokaliserad i din region. Du hittar de olika kontoren här »

 • Hur lång tid tar det att få ett lån utbetalt?

  Från det att du skickar in en komplett ansökan kan det ta 3-5 veckor innan utbeltaning sker.

 • Hur mycket kan Almi Invest investera per bolag?

  I normalfallet går vi in med 1-4 mkr i första investeringsrundan och får normalt mellan ca 10-25 % ägarandel i bolaget. Därefter kan vi göra följdinvesteringar per bolag och investera totalt ca 10-15 mkr per bolag.

 • Hur mycket krävs i medfinansiering för att Almi ska bevilja ett Innovationslån?

  Man kan låna max 50 % av det totala finansieringsbehovet. För lånebelopp upp till 300 000 kr kan medfinansiering ske med budgeterad tid nedlagd i projektet till ett värde av 250 kr per timme. För lånebelopp över 300 000 måste häften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär.

 • Hur många gånger får jag träffa en IFS-rådgivare?

  Normalt träffas man två gånger men behöver man fler rådgivningstillfällen finns det möjlighet till det.

 • Hur många mål ska mentorn och adepten ha i handlingsplanen?

  Gör handlingsplanen så lätt som möjligt. Med det avses att enas om max 2-3 mål till att börja med. Målen måste vara realistiska till den tid ni kommer ha ihop, dvs ett år. Måste även vara realistiska till den tid som du som adept är villig att satsa. Varje mål kan i sin tur ha ett antal delmål. Målen kan ni revidera allt eftersom.

 • Hur ofta ska adept och mentor träffas?

  Vi rekommenderar att ni träffas minst en gång i månaden. Varje möte bör vara ca 2 timmar långt. Men, det tar tid för mentor och adept att lära känna varandra. Men främst tar det ca 3-4 träffar innan mentor får en komplett bild av ditt företag och det du vill göra med det. Först då kan ni sätta upp en handlingsplan med mål för ert mentorskap. Idealiskt är därför om ni träffas en gång i veckan den första månaden tills ni enats om gemensamma mål för mentorskapet.

 • Hur snabbt kan jag se resultat med en mentor?

  Allt hänger på adeptens egna engagemang och driv. Du kan inte förvänta dig mer resultat än det egna arbete du som adept lägger ner. Först efter att mentor och adept satt upp en handlingsplan kan adepten börja arbeta efter de uppsatta målen. Därefter kommer du ganska omgående se resultat av de kortsiktiga delmålen. Men för de övergripande målen kan det ta upp till ett halvår innan du ser resultat. Men ha hela tiden i åtanke ju mer tid du lägger ner desto större framgång kommer du som företagare och ditt företag nå.

 • Hur stor andel av det belopp som mitt företag har behov av, kan Almi finansiera?

  På ett mikrolån kan vi finansiera hela kapitalbehovet. På företagslån går vi oftast in med 30 %, banken med 30 % och entreprenören 30 %. På innovationslån upp till 300.000 kr kan vi medfinansiering med max 50 % av totala kapitalbehovet, där medfinansieringen kan ske med budgeterad nedlagd tid i projektet till ett värde av 250 kronor per timme. För lånebelopp över 300 000 kr måste minst hälften av medfinansieringen vara i form av kapital, antingen eget kapital, bank eller annan extern finansiär.

 • Hur stor är chansen att Almi Invest kan investera i mitt bolag?

  Cirka 6-8 % av alla bolag som vi tittar på får en investering. Almi Invest investerar i ca 60-70 bolag per år.

 • Hur vet jag att jag får rätt mentor?

  Vi intervjuar alla adepter och mentorer i programmet. Under dessa intervjuer säkerställer vi att vi uppfattat samtliga behov rätt. Här är det viktigt att du som blivande adept understryker vad som är viktigt för dig så att både du och din handledare är överens om vilken typ av mentor som du skulle behöva.

 • Jag behöver låna tio tusen kronor till en dator, går det?

  Vi har inte någon formell lägsta gräns för annat än Innovationslånet.

 • Jag har en bekant/släkting som bor utomlands och vill starta företag i Sverige. Kan en IFS-rådgivare hjälpa till med det?

  Nej, man måste vara folkbokförd och bosatt i Sverige för att kunna få hjälp från Almi.

 • Jag har en idé, hur gör jag?

  Du kan börja med att ta reda på så mycket du kan om kunderna, deras behov och om marknaden. Identifiera också möjliga samarbetspartners. Därefter rekommenderar vi att du beskriver idén i Almis dokumentmall (idébeskrivning) eller likvärdig mall. Det ger dig en bra analys av nuläget och underlättar när du ska kommunicera idén.

 • Jag har en idé, hur skyddar jag den?

  Det kan vara värt att söka skydd för sina immateriella tillgångar. Hos Patent- och registreringsverket, PRV, kan du söka patent, varumärken och designskydd.

 • Jag har haft ett företag som gått i konkurs, är det möjligt för mig att trots det ansöka om ett lån?

  Ja, konkursen i sig påverkar inte dina finansieringsmöjligheter, orsakerna tar vi dock med i vår bedömning. Vi gör en bedömning av din ansökan och det är affärsidéns bärkraft, tillsammans med företagslednings kompetens, som är avgörande. Men om ansökan görs för att rekonstruera ett företag som gått i konkurs, måste verksamheten, ledningen eller ägarsituationen ha förändrats väsentligt sedan konkurstillfället.

 • Kan Almi finansiera det aktiekapital jag behöver för att starta mitt företag?

  Nej, aktiekapitalet behöver du själv skjuta in i företaget.

 • Kan Almi låna ut pengar till nystartare?

  Ja, vi kan låna ut pengar till företag i alla faser som har en bärkraftig affärsidé.

 • Kan jag beställa engagemangsspecifikation för ett befintligt lån?

  Ja, kontakta Almis låneadministration på telefonnummer 063-453 03 00 så hjälper vi dig.

 • Kan jag få hjälp av en IFS-rådgivare om jag vill starta företag utomlands?

  Nej tyvärr, Almi hjälper enbart personer som vill starta företag i Sverige.

 • Kan jag lösa mitt lån i förskott?

  Ja, det kan du göra. Kontakta Almis låneadministration på telefonnummer 063-453 03 00 så hjälper vi dig med det.

 • Kan lån betalas ut i etapper?

  Ja, det är möjligt att få lån med delutbetalningar.

 • Kan man bo i en rörelsefastighet?

  Ja, men huvudsyftet med rörelsefastigheten ska vara att bedriva egen verksamhet och du som boende kan inte vara den primära hyresgästen i fastigheten.

 • Kan man låna till egen lön?

  Det är inte möjligt att låna enbart till ägarlön, det kan vara en mindre del av ett rörelsekapitalbehov.

 • Kan man låna till lokalhyra?

  Vi lånar generellt sett inte till enbart lokalhyra, det kan vara en mindre del av ett rörelsekapitalbehov.

 • Kan man söka Almis lån om man inte har uppehållstillstånd?

  Nej, man måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk eller nordisk medborgare för att kunna söka lån.

 • Kan ni ta en fastighet som säkerhet på ett lån?

  Ja, det gör vi i vissa situationer om lånet avser rörelsefastighet eller är väsentlig för verksamheten.

 • Kräver Almi samma säkerheter som bankerna?

  Nej, Almi kräver inte riktigt lika höga säkerheter som bankerna. Almi tar normalt ut en säkerhet i företaget, i form av en företagsinteckning och/eller ett överhypotek i den. Och i de fall Almi tar ut en personlig borgen, anpassas storleken efter borgensmannens betalningsförmåga.

 • Lånar ni till företag med icke svenska medborgare som ägare?

  Ägare till företaget kan vara utländska medborgare/företag. Inte EU-medborgare ska ha permanent uppehållstillstånd och EU-medborgare ska ha uppehållsrätt eller vara nordisk medborgare.

 • Lånar ni till ideella föreningar?

  Nej, Almi ger generellt inte lån till ideella föreningar.

 • Lånar ni till utländskt dotterbolag?

  Ja, om det utländska bolaget har registrerad filial i Sverige.

 • Medfinansierar ni för lån över 250 000 kr?

  Man kan inte ansöka om mer än 80 % av det totala kapitalbehovet från Almi. Medfinansiering krävs i form av tex banklån eller egna medel. I snitt står Almi för 30 % av det totala kapitalbehovet.

 • Medfinansieringar ni för lån under 250 000 kr?

  Det finns inget krav om medfinansiering för lånebelopp under 250 000 kr men Almi ser gärna att man går in med egna medel eller externt kapital från t ex bank.

 • Måste jag gå till en speciell bank för att kunna låna pengar hos er?

  Nej, huvudsaken är att du har en bankkontakt.

 • Måste man ha omsättning för att beviljas företags- eller tillväxtlånet?

  Nej, det går att få låna till att starta eller komma igång med sitt företag?

 • Om mitt företag har ett befintligt lån hos Almi och vill ansöka om mer, hur ska vi gå tillväga?

  Kontakta din rådgivare direkt eller skicka in en ny låneansökan.

 • Vad gäller vid köp av lantbruk eller skogsfastighet?

  Kontakta gärna Landshypotek.

 • Vad hjälper en innovationsrådgivare till med?

  Innovationsrådgivaren stödjer dig i ditt arbete med att driva projektet framåt. Coachingen syftar till att öka affärspotentialen kring din innovation, och att minska riskerna i projektet. Du kan bland annat få tips om användbara metoder och finansieringsalternativ, samt lämpliga kontakter.

 • Vad händer om mitt företag inte kan betala tillbaka lånet?

  Vi ställer samma krav på återbetalning som andra finansiärer, till exempel banker. När ett aktiebolag försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltarens uppdrag att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget och därefter i en viss bestämd prioriteringsordning betala borgenärernas fordringar. Är det en Enskild Firma har man personligt ansvar för företagets skulder. Därför bör företagaren kontakta sina leverantörer, bank och Almi så fort man märker att det börjar uppstå svårigheter för att eventuellt komma överens om en betalningsplan, oavsett bolagsform.

 • Vad innebär Almis innovationslån?

  Innovationslånet är ett villkorslån som är inriktat på innovationsprojekt som befinner sig i utvecklingsfasen och ska användas fram till kommersialisering. Pengarna kan till exempel användas för produktutveckling eller tjänsteutveckling.

 • Vad kan Almi hjälpa till med?

  Almi kan erbjuda både lån, riskkapital och rådgivning. Läs mer om våra olika affärsområden här »

 • Vad kostar det att få hjälp av Almis rådgivning?

  IFS-rådgivning och innovationsrådgivning och nyföretagarrådgivning är kostnadsfria. För affärsrådgivning (etablerade företag) tar vi endast ut en symbolisk summa för våra insatser.

 • Vad kostar innovationsrådgivningen?

  Innovationsrådgivningen är kostnadsfri fram tills innovationen är etablerad på marknaden. Därefter kan det även finnas andra tjänster från Almi.

 • Vad kostar mentorprogrammet?

  För företag i uppstartsfas och nyföretagare är mentorskapet kostnadsfritt. För etablerade företag tar vi ut en symbolisk summa på 2 000 kronor (exkl moms)

 • Vad är Riskkapital?

  Riskkapital är investeringar i onoterade bolag där investerat kapital byts ut mot ägarandelar i bolaget.

 • Vad är en innovation?

  Du har en idé, det kan vara en idé om en produkt, tjänst, tillverkningsprocess, nya marknadsföringsmetoder eller sätt att organisera affärer. Idén behöver vara ny eller väsentligt förbättrad från det som är känt för marknaden för att klassas som en innovation på Almi. Först när idén är genomförd blir det en innovation.

 • Vad är en innovationscheck och hur kan jag få dem?

  En innovationscheck är ett bidrag som man kan få för att utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av innovation. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.

 • Vem kan ansöka om innovationscheckar?

  Kontakta Almis Kundtjänst eller en innovationsrådgivare för rådande ansökningskrav för aktuella innovationscheckar.

 • Vem kan få en mentor via Almi?

  Alla små och medelstora företag som vill växa kan ansöka om en mentor.

 • Vem kan vända sig till Almis rådgivning?

  Vi träffar alla företag som vill prata med oss. Vi tycker att det är viktigt att företagaren vill jobba med sitt företags utveckling och är beredd att avsätta den tid som krävs. Vårt uppdrag är att skapa tillväxt så vi ser gärna att ditt företag har potential att växa. Bland våra kunder finns både nya och erfarna företagsledare, små- och medelstora företag, tjejer och killar.

 • Vilka investeringskriterier har Almi Invest?

  Almi Invest har några generella kriterier som ska uppfyllas inför ett investeringsbeslut:

  • Team med förmåga att bygga tillväxtbolag
  • Innovativ och unik affärsidé
  • Skalbar affärsmodell med internationell tillväxtpotential
  • Tydligt kundbehov
  • Definierat kapitalbehov och potential att attrahera nya ägare
  • Stor adresserbar marknad
 • Vilka lånevillkor kommer att gälla för mitt företag?

  Villkoren sätts individuellt tillsammans med din rådgivare. Vår ränta är högre än normal bankränta och anpassas till syfte med lånet och återbetalningsförmågan. Normalt tar Almi även ut en säkerhet i företaget, i form av en företagsinteckning och/eller ett överhypotek i kombination med personlig borgen.

 • Vilka språk kan jag få hjälp med?

  IFS-rådgivarna behärskar tillsammans 18 olika språk. Du bör i första hand vända dig till IFS-rådgivaren i din region som kan hjälpa dig vid behov att kommunicera med ditt hemspråk.

 • Vilka är de främsta skillnaderna mellan Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag?

  Mentor Starta företag avser alla företag som är i uppstartasfas och med "nybörjarfrågor". Utförs av Almis samarbetspartner Nyföretagarcentrum i alla län utom Gotland där det är Hansa Utbildning. Det kostar inget att vara med vilket beror på att det avser uppstartsfas och är då kostnadsfritt.

  Mentor Utveckla företag avser alla de företag som är etablerade och nu vill växa med sitt företag till nästa nivå. Kostar en symbolisk summa om 2 000 (exkl moms). Detta är för att säkerställa engagemang. Hela beloppet går oavkortat tillbaka in i mentorprogrammet.

 • Vilken typ av bolag investerar Almi Invest i?

  Almi Invest investerar i tidiga faser, dvs bolag som befinner sig står inför en marknadsintroduktion, eller har marknadsintroducerat sina produkter och tjänster och står inför en tillväxtfas.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube