Filmserie om Mentor

Inspireras av våra filmer! Med dessa filmer får du snabbt och enkelt en bild av hela vårt mentorprogram.

Genom dessa filmer får du svar på hur mentorsprogrammet fungerar, vilka mentorerna är, varför man ska ha en mentor, vad nyttan är och så vidare. Du kommer även få svar på hur vi gör för att matchningen ska bli optimal för dig och ditt företag samt vad du kan göra för att nå dina uppsatta mål.

Mentorsprogrammet

MentorsprogrammetAlmi driver tillsammans med samarbetspartners världens största mentorprogram för företagare. Målet är att med ideell mentor från näringslivet ge företag och företagaren snabb utveckling och tillväxt.

 

Matchningen

MatchningenEn bra matchning mellan mentor och adept är avgörande för ett lyckat mentorskap. Almi lägger stor vikt vid att skapa de allra bästa förutsättningarna för optimal matchning. Vi säkerställer alltid att vi uppfattat behoven korrekt innan vi påbörjar matchning.

Mentor och adept

Mentor och adeptI ett mentorskap är det kritiskt att adepten inte är passiv utan den drivande parten. Mentorns roll är att coacha genom att ställa relevanta frågor och lyssna. Målet är att adepten själv skall komma med lösningar utifrån mentorns frågor. Samtalen skall alltid utgå från en gemensam handlingsplan med uppsatta mål.

Möten

MötenMentor och adept träffas ca 10-12 gånger under året. I början rekommenderas att ni träffas ofta tills ni enats om en gemensam handlingsplan för ert mentorskap. Handlingsplanen kan upprättas först när mentorn förstår företaget och företagaren. Det är viktigt att mentor och adept bygger upp en gemensam syn.

Verktyg och mål

Verktyg och målVi ger en introduktion/utbildning till mentor och adept kring effektivt mentorskap. Vi ger ett stöd för att ni skall kunna få en flygande start. Till er hjälp har ni en mentor- och adeptbok. I den finns allt ni behöver för att få till effektiva möten med sikte på era uppsatta mål.

Win/win

Win/winDet tar tid innan resultat ses. Tappa inte fokus och arbeta målinriktat. Hela 95 % av mentorer och adepter rekommenderar Almis mentorprogram. Ett program som är inspirerande, effektivt och givande för båda parter.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube