Ny omgång av UCLA Global Access Program

Ett stort kliv mot en framtida USA-marknad.

I UCLA Global Access Program jobbar svenska företag tätt tillsammans med MBA-studenter i USA, som även har mångårig arbetslivserfarenhet. De svenska företagens mål är att ta sig in på den amerikanska marknaden. Tretton svenska företag i 2017 års program är deltagarrekord för Sverige.

Från och med halvårsskiftet 2017 till och med december 2017 kommer de svenska företagen ha tillgång till ett team av 5-6 sistaårs MBA*-studenter vardera. De allra flesta studenterna är amerikaner och har jobbat i snitt sju år, så de har alltså en mycket bra grund att stå på.

– Studenterna har alla en god insyn i den stora, konkurrensutsatta amerikanska marknaden och spenderar sex månader med att sätta sig in i just den bransch respektive företag är verksamt inom. Deras uttalade gemensamma mål är att hjälpa varje svenskt bolag att få ett starkt underlag för att hitta nya tillväxtmöjligheter, säger Almis projektledare Karin Tell.

MBA-studenterna har en gedigen och mångfacetterad utbildning inom olika områden och kartlägger i ett nära samarbete med företagen marknaden. De genomför bland annat ett stort antal intervjuer med potentiella kunder, konkurrenter och leverantörer.

– De flesta studenter har förutom mångårig arbetslivserfarenhet även en bachelor- eller masterutbildning i grunden.

Etableringsstrategi för USA-marknaden

Innan studenternas arbete inleds får de tillgång till underlag från företagen om deras produkter och tjänster, ledning, kunder och målsättningar.

– Företagen åker sedan i juli till Los Angeles för att tillsammans med studenterna gå igenom allt. Då pratar de tillsammans ihop sig om upplägget, alltså vad ska de fokusera på. Senare besöker studenterna företagen i Sverige för att ytterligare förstärka deras förståelse för verksamheterna.

När arbetet avslutats i december presenterar studenterna en komplett etableringsstrategi inklusive budget med uppskattade kostnader för etableringen.

I samarbetet kan studenterna föreslå en anpassning av tillväxtföretagens affärsmodeller, erbjudanden och strategier för att öka chanserna att lyckas på den amerikanska marknaden. Syftet är att stötta och utveckla bolagens internationalisering med fokus på USA.

– Ytterst får tillväxtföretagen på mycket kort tid en plattform som består av ett otroligt bra underlag för att fatta beslut om de ska gå vidare för att ta sig in på den amerikanska marknaden. I beslutsunderlaget och via UCLA får företagen även tillgång till ett brett kontaktnät som de har möjlighet att jobba vidare med.

Rekordmånga svenska företag

Tretton svenska deltagande företag bland årets cirka 50 företag från många olika länder i årets UCLA-program innebär rekord från svensk sida. Satsningen ligger i linje med Almis ökade fokus på tillväxtföretag och arbetet drivs i samarbete med UCLA och Vinnova. Samtliga svenska företag som deltar i programmet befinner sig i en tillväxtfas och nomineras av Almis rådgivare. De väljs sedan ut av UCLA, som också kommer till Sverige för intervjuer.

– Det vi tillsammans söker efter är företag som har någon form av teknologi i affärsmodellen som gör den skalbar internationellt. Lönsamhet, eller säkrad annan form av finansiering är också viktigt, så att företagen klarar av en internationell expansion.

Till detta program söks företag med etablerad verksamhet, det vill säga en lanserad produkt eller tjänst som drivs av ett starkt team.

– Det är en förutsättning för att klara en expansion i USA. Erbjudandet bör även vara unikt på något sätt, så att det står sig i internationell konkurrens.

*Master of Business Administration, från UCLA Anderson School of Management.

Här är företagen som deltar i UCLA GAP 2017:

 • Accessia – djurtandvård
 • Alien Interactive – tjänsteplattform för att driva försäljning och varumärkeslojalitet
 • Automatch – beslutsstöd i innovationsprocessen
 • Comintelli – knowledge management mjukvara
 • Flarie – spelplattform (casual games)
 • IAMIP –IP mjukvaruplattform
 • Incentive Inc – tjänsteplattform för dokumentsamverkan
 • Luda.Farm – "Smart farming"
 • Optoga – LED-moduler
 • Pritec Vaculifts – lyft och materialhantering
 • SmellWell – eliminering av dålig lukt
 • Trigentic – styrsystem för båtar och specialfordon
 • Wiraya – automatiserad kundkommunikation

Vad förväntar du dig av UCLA?

Anton Haglund Smellwell

SmellWell, Anton Haglund

SmellWells produkt är en liten tygpåse fylld med naturliga salter, absorbenter och mineraler som tar bort orsaken till dålig lukt.
– Vi har expanderat mycket de senaste åren och siktar nu på att ta oss in på den amerikanska marknaden. Våra förväntningar är höga men USA är stort, så det gäller att vi nischar oss. Tillsammans med studenterna kommer vi att jobba mycket med att intervjua amerikanska företag, kartlägga marknaden och eventuella konkurrenter, besöka butiker och mässor med mera.

Mattias Lachner Luda Farm

Luda.Farm, Mattias Lachner

Luda.Farm erbjuder sensorer och appen My.Luda.Farm, för "Internet of Farms".
– Vårt system är tillgängligt för lantbrukare, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning och tillgänglighet till viktig information om lantbruksverksamheten. Vi kommer tillsammans med studenterna fokusera på att titta på hur den amerikanska marknaden ser ut och vilka behov de amerikanska lantbrukarna har av våra produkter.

Falah Hosini Iamip

Iamip, Falah Hosini

Iamip erbjuder en unik mjukvaruplattform där alla världspatent är samlade. Företaget har kunder i Sverige och andra länder i Europa.
– Plattformen används av teknikorienterade bolag som söker patent på olika marknader. Nu är vår målsättning att undersöka den amerikanska marknaden för att mjuklanda där. Tillsammans med MBA-studenterna ska vi främst titta hur vår affärsmodell funkar i USA.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på Linkedin

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på Linkedin