Vill du stärka din konkurrenskraft med digitalisering eller vill du växa på en internationell marknad? Sök Affärsutvecklingscheckar!

Vill du stärka din konkurrenskraft med digitalisering eller vill du växa på en internationell marknad? Då kan du söka Affärsutvecklingscheckar, ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Du kan söka checkar för:

 • Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader
 • Digitalisering - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

 

Vilka företag kan söka stöd?

 • Företag som vill växa
 • har 2-49 anställda
 • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner EUR)
 • har sin ekonomi i ordning
 • Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

 

Vad kan jag söka stöd för?

 • Köp av tjänst
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)
 • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.
 • Hur mycket kan jag söka?
 • 50 000–250 000 kronor
 • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden - resten betalar ditt företag

 

Hur ansöker jag?

För ansökan i Dalarna: Kontakta Ulrika Ebenhard eller läs på länsstyrelsens webbplats.

För ansökan i Gävleborg: Läs mer på Region Gävleborgs hemsida.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på Linkedin

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på Linkedin