Delta i Almis mentorskapsprogram för fler framgångsrika företag

Utvecklas och väx med hjälp av en mentor.

Almi driver på uppdrag av regeringen världens största mentorprogram för företagare (per capita). Varje år matchas mellan 1000 – 1500 mentorpar. Mentorprogrammet pågår under ett år och är för dig som har ett befintligt företag som du vill utveckla och skapa tillväxt i. Förra årets nationella utvärdering visade på att majoriteten av deltagande företagare kan tänka sig att rekommendera mentorprogrammet till andra företagare.

För dig som företagare

Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en egen mentor. Mentorn är en erfaren person från näringslivet. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företags behov. Du som företagare är den drivande parten under mentorprogrammet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Du som adept fattar besluten och mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen.

Som deltagande företagare får du:

  • Matchning mot en mentor som passar dig som person och de utmaningar ditt företag står inför.
  • Tillgång till Almis mentorhandlare för stöd och hjälp under mentoråret.
  • Inbjudan till regionala nätverksträffar för att utöka ditt nätverk och kompetensutveckla dig inom olika teman.
  • Mentorprogrammet ger dig förutsättningar att utvecklas i rollen som företagare.

Mentorprogrammet Utveckla företag kostar 2000 kr exkl. moms i administrationsavgift. Mentoruppdraget är på ideell basis.

Läs mer om vårt mentorprogram här till höger (eller längre ned för dig som surfar i mobilen).

Bli mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som delar med sig av kunskaper och erfarenheter om företagande i syfte att utveckla företag och företagare. Som mentor deltar du på ideell basis.

Som mentor får du:

  • Vara med och skapa tillväxt i Svenskt näringsliv.
  • Möjlighet att utvecklas i mentorrollen.
  • Lära dig nya branscher.
  • Möjlighet att utöka ditt nätverk.
  • Inbjudan till tematiska nätverksträffar.

Så ansöker du

Anmäl intresse genom att fylla i vårt kontaktformulär här på webben. Det är begränsat antal mentorpar som matchas per år och län.
Läs mer om att vara adept och urvalskriterier »
Läs mer om att vara mentor och urvalskriterier »

Varför ska du delta i mentorprogrammet? Se filmen med Årets Mentor för tillväxtföretag i Sverige 2016.

Mer information

Bakgrunden till mentorprogrammet »

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på Linkedin

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på Linkedin