Tillväxtprogram för etablerade företag

För etablerade företag med potential att växa eller som är i en kraftig tillväxtfas.

I programmet ingår bland annat tillväxtanalyser och individuell coaching. Men det centrala är kompetens- och erfarenhetsutbytet som sker mellan de deltagande företagen under programmets gång.

Vi vänder oss till nyckelpersoner i tillväxtföretag. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt. Programmet har gett inspiration och stöd samtidigt som konkreta steg tagits på den valda tillväxtresan.

Tillväxtprogrammet pågår under 8-12 månader.

Innehåll i korthet

Företagsträffar i strategigrupp

Många frågor kring tillväxt är gemensamma med andra företag som växer, därför skapar vi strategigrupper med 5-7 företag i varje grupp. Vi skapar grupperna genom att kombinera företag som inte konkurrerar med varandra och dessutom har olika styrkor och svagheter ur ett tillväxtperspektiv. Gruppen träffas på varandras företag och värdföretaget presenterar en tillväxtutmaning. Gruppen hjälps tillsammans åt att hitta lösningar på utmaningen. Med vid varje träff finns en processledare och en temaexpert inom det aktuella området.

Individuell coaching

Varje företag får en coach som arbetar med företaget i ett inledningsskede och mellan träffarna i strategigruppen. Coachens roll är att stödja dig i ditt förändringsarbete. Det kan handla om att utmana dig att se utvecklingsmöjligheter i affärsmodellen eller att tillsammans med dig kartlägga styrkor och utvecklingsbehov. Tanken är att höja blicken för att se framåt och sätta mål, synliggöra nya möjligheter och komma igång med förändringsarbetet.

Tillväxtanalys och Affärsmodellering

Före strategigruppens start diskuterar vi igenom ditt företags marknadsposition och om produkt- och tjänsteutbudet är tillväxtvänligt. Vidare diskuterar vi tillsammans vilka styrsystem som kan användas och hur tillväxten kan finansieras. Ledningen kanske måste omorganiseras liksom företagets informationssystem. Vi jobbar också igenom en Business Model Canvas där syftet är att skapa en tydlig bild av utvecklingsmöjligheter i affärsmodellen.

För att delta i Tillväxtprogrammet krävs följande:

  • Deltagarna är villiga att lägga ner mycket tid på utvecklingsarbete.
  • Företaget har minst 10 anställda och en lönsam affär/verksamhet.
  • Ambition att göra en rejäl tillväxtsatsning.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på Linkedin

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på Linkedin