Smarta skyltar gör jobbet

Kommuner, organisationer och företag har ofta behov av att snabbt få ut information. Med digitala skyltar är det möjligt.

Screeno– Våra skärmar ersätter gårdagens affischer, säger Richard Häll, grundare av PLAYipp.

Du har sett dem i affärer, i tandläkarens väntrum och hos myndigheter – de digitala skärmarna som berättar om extrapriser, aktuell väntetid och annan relevant information.

– Skärmarna kan också vara ett komplement till ett intranät, speciellt på företag där medarbetarna inte har tillgång till en egen dator. Där kan man enkelt och snabbt få ut information genom att sätta upp skärmarna i allmänna utrymmen, säger Richard Häll.

Han är vd på det Gävlebaserade företaget PLAYipp som på drygt fem år blivit en av marknadens främsta aktörer när det gäller digitala skyltar.

Mycket av framgången kan tillskrivas den egenutvecklade mjukvaran PLAYipp, som låter användaren styra och ändra skärmens innehåll via webben.

– En del av vår framgång beror på att vi är tekniskt duktiga, men ännu viktigare är att vi jobbar med och för kunden. Ofta säljer vi in produkten innan den är helt färdig, vilket inte bara ger en skräddarsydd produkt för kunden, utan också bättre ekonomi för oss eftersom vi får betalt i förskott, säger Richard Häll.

Just finansieringen ser Richard som den största utmaningen. PLAYipp saknar riskkapitalisternas investeringar. Istället har Almi varit en viktig kugge till kapital.

– Almi har en modernare inställning till finansiering än bankerna, som anser att det är svårt att bevilja lån på utvecklad mjukvara, trots att det är just mjukvara som är företagets viktigaste tillgång.

I nya lokaler och med nyanställd personal satsar nu PLAYipp på nya marknader, främst de nordiska länderna men också på Tyskland och Storbritannien.

– Framtidsutsikterna är jätteljusa. Det här är ett område som kommer att växa de kommande åren, säger Richard Häll.

Text: Dag Enander

Information om PLAYipp

Etableringsår: 2006
Antal anställda: 17
Omsättning 2011: 10 miljoner kronor
Främsta drivkraften: "Att det ska fungera".

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på Linkedin

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på Linkedin