Har du ett företag som vill och kan växa?

Är du företagare? Har du ett företag som vill och kan växa? Då kan Almi Företagspartner Gotlands tillväxtprogram Växtkraft vara någonting för dig!

Programmet vänder sig i första hand till företag med 0-5 anställda. Syftet är att skapa tillväxt i det gotländska näringslivet genom olika insatser, anpassade efter företagets specifika behov. Programmet omfattar inledningsvis en Tillväxtanalys där vi synliggör hinder hos företaget att nå tillväxt och därefter utformas ett program utifrån företagets behov. Företaget ingår som deltagare i ett delprogram med andra företagare samt kommer att matchas med en coach från näringslivet som är expert inom det område det deltagande företaget behöver utveckla.

Programmet drivs som ett projekt och finansieras av EU:s strukturfonder och Region Gotland.

Vill du vara med på en utvecklande resa tillsammans med andra företagare? Kontakta Andreas Weinebrandt, 0498-202211, andreas.weinebrandt@almi.se eller Ingalill Bengtsson, 0498-2022 08, ingalill.bengtsson@almi.se

Läs mer här: Produktblad Växtkraft

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn