Kleiner Kedja HB

Från KKs hemsida:
Syftet med programmet "Lyckat ledarskap" är att utforska och förädla ditt personliga ledarskap och göra det tillsammans med andra i din organisation.

Pia Kleiner och Helena Kedja driver Kleiner Kedja HB. De har delvis samma bakgrund och utbildningar, de har haft skilda karriärer under många år, men har nu sammanstrålat för att arbeta tillsammans med ledarskaps- och organisationsförändringsfrågor. Programmet de erbjuder bygger på UL Utvecklande Ledarskap, forskningsresultat och på Pia och Helenas mångåriga erfarenheter. Företaget bildades för ca 1,5 år sedan och det drivs vid sidan av andra verksamheter, Helena beskriver det som att de fortfarande är i en startfas.

Pia till vänster, foto: Timmy Skinner. Helena till höger, foto: Göran Nilsson, Bildvision

Samarbetet med Almi inleddes med finansieringsrådgivning. Den kontakten ledde sedan vidare till rådgivning inom innovationsverksamheten. Helena upplevde almirådgivningen som inspirerande med engagerade rådgivare, som på ett klart och tydligt sätt slussade vidare och tipsade om olika möjligheter inom företagandet.
Bland annat har innovationsmedel från Almi bidragit till en marknadsföringssatsning i form av filmer på hemsidan, Scener ur ett ledarskap.

"Lyckat ledarskap" är ett företagsinternt program, som föregås av besök på företaget för att ta del av värderingar och kultur. Innan programstart gör deltagarna även en sk 360 graders mätning av ledarskapet. Den blir sedan utgångspunkt för vad varje deltagare kommer att träna på under programmet. Investeringen som företaget gör ska ge resultat och resultatet kan mätas, därför görs en ny 360 graders mätning efter insatsen. Då kan företaget se inom vilka områden och hur mycket varje deltagare faktiskt har utvecklats.

Helena berättar att hon tidigare har arbetat både som medarbetare och chef. På alla nivåer är kommunikation och information centralt, men inte alltid okomplicerat. Ett intresse för andras utveckling ledde bl a fram till en terapeututbildning. Att ha erfarenhet av både arbetsledning och att vara anställd är viktigt för trovärdigheten, när man arbetar med ledarskapsutbildningar säger Helena.

När Pia och Helena blickar framåt ser de möjligheten att få fortsätta att jobba med det roligaste, att få följa grupper och företag över tid. Det faktum att de verkar på olika orter kan vara utmanande och innebära ett behov av en tydlig framförhållning.

Vid sidan av företagandet ägnas gärna tiden åt sport- och familjeaktiviteter.

Vi är också intresserade av Almis samarbete med Google, Digitalakademin, avslutar Helena!

Text: Christin Holmberg

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn