Vill du utveckla ditt företag?

Nu finns det nya utvecklingscheckar att ansöka om!

Små och medelstora företag i Halland kan ansöka om bidrag till konsulthjälp för företagsutveckling.

Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kronor och 50% medfinansiering från bolaget själv krävs. Syftet med utvecklingschecken är att öka konkurrenskraften hos de halländska företagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen. Stödet beviljas inte till bolag som endast verkar på en lokal marknad. Detta för att motverka sneddriven konkurrens.

Vilka företag kan söka?
Utvecklingscheckar kan beviljas för externa konsultinsatser som innebär vidareutveckling och förnyelse av ett eller flera företag som gemensamt söker stöd av konsulttjänster om:

Företaget/företagen är svenskregistrerade och har sitt huvudsäte i HallandFöretaget/företagen har max 250 anställda.

Hur stort är stödet?
Utvecklingschecken får som mest täcka 50 % av konsultkostnaden och får högst uppgå till 100 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter hela konsultinsatsen har genomförts och redovisats.

Vid frågor vänligen kontakta

Guide för dig som skall söka företagsstöd inom EU

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn