IFS Rådgivning – för entreprenörer med utländsk bakgrund

Vår IFS Rådgivning riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Genom vår IFS Rådgivning kan du med utländsk bakgrund få personlig rådgivning och praktiskt stöd. Våra IFS Rådgivare har själva invandrat till Sverige och har utöver det en akademisk utbildning och egen erfarenhet från företagande.

Vi kan per telefon erbjuda inledande vägledning på många olika språk. Efter det tar sedan en regional rådgivare över den eventuellt fortsatta rådgivningen och då är det inte alltid den rådgivningen sker på ditt modersmål.

Från idéstadiet till företagsregistrering

Vi erbjuder rådgivning hela vägen från idéstadiet till företagsregistrering.

Stöd från idéstadiet

IFS Rådgivningen ger dig stöd redan från idéstadiet. Vi hjälper dig med olika frågor som rör start eller köp av företag. Vi kan även hjälpa dig i frågor som berör utveckling av din verksamhet.

Diskutera din affärsidé

Tillsammans med din rådgivare går ni igenom din affärsidé och bedömer utsikterna. Vi tittar på befintliga styrmedel och hur du bäst lyckas med verksamheten med hänsyn till marknaden och dina personliga förutsättningar.

Upprätta affärsplan och budget

När du har en tydlig affärsidé får du hjälp med att skriva affärsplan, upprätta likviditets- och resultatbudget och andra relevanta dokument.

Företagsregistrering och information om regler

När det sedan är dags att registrera företaget så hjälper vi dig med det. Vi går också igenom olika regler och eventuella tillstånds som krävs.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn