Tillväxtprogram för unga företag

För unga företag, 2-6 år gamla, med potential att växa.

Programmet ger tillgång till affärsrådgivare, experter och beprövade metoder för utveckling och tillväxt. Framför allt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer.

Vi vänder oss till nyckelpersoner i unga företag med stor tillväxtpotential. Ambitionen bör vara en tillväxt på 100 procent. Målet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika tillväxtens fällor. Vid avslutat program har deltagande företag bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Företagarna har lärt sig ett förhållningssätt, utvecklat färdigheter och fått verktyg för att leda ett företag i tillväxt.

Tillväxtprogrammet pågår under maximalt 1 år.

Innehåll i korthet

Detta Tillväxtprogram är specialanpassat för företag som står inför sin första stora tillväxtresa. Programmet genomförs i flera faser. Först gör vi en gemensam grundlig analys av ditt företag och nuläge. Till vår hjälp har vi moderna verktyg i kombination med erfarna tillväxtrådgivare och externa experter. Vi lägger vikt vid att under hela processen ha en gemensam syn på företaget och affärsmodellen med hjälp av Canvas affärsmodellering. Utifrån nuläget börjar vi planera ditt önskeläge. Vad krävs för att nå dina uppsatta mål? Programmet innefattar ett flertal träffar i expertnätverket och med Almis rådgivare.

För att delta i Tillväxtprogrammet krävs följande:

  • Deltagarna är villiga att lägga ner mycket tid på utvecklingsarbete.
  • Företaget har en tydlig tillväxtpotential på minst 100 procent.
  • Ambition att göra en rejäl tillväxtsatsning.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn