Mångfald

Almi anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. Vi arbetar därför för att främja ökad mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter inom alla områden.

Mångfaldsarbetet är en del av Almis övergripande hållbarhetsarbete och något som ska genomsyra hela verksamheten. Det är en förutsättning för att vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt för våra möjligheter att fullgöra vårt uppdrag, att bidra till tillväxt i regionerna. Ett aktivt mångfaldsarbete ska bidra till engagerade medarbetare, förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners, samt öka Almis professionalism och anseende.

Mer om Almis hållbarhetsarbete inklusive mångfaldsarbete i vår Hållbarhetsredovisning,här finns även vårt jämställdhetsindex som speglar vår interna mångfald utifrån kön.

Almi är medlem in Diversity Charter Sweden som en del av det europeiska nätverket Diversity Charter vars mål är att Mångfald och inkludering ska vara en självklar och integrerad fråga i varje företags- och organisations strategi för att stärka konkurrenskraft och verksamhetsnytta. 
 
 
 
 

  

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube