Rollbeskrivningar

Rådgivare

På Almi Företagspartner arbetar vi med rådgivning med inriktning mot affärsrådgivning, IFS, innovation och finansiering. Som Rådgivare på Almi arbetar du med att genomföra behovsanalyser och tillsammans med kunden identifiera vilket behovet är av Almis kunderbjudanden avseende rådgivning och finansiering. Du söker aktivt samarbete med interna funktioner eller externa parter som på bästa sätt tillgodoser kundens behov. Genom en aktiv omvärldsbevakning ansvarar du för att våra kunder erhåller information och nödvändig kunskap kring företagandets villkor.

Investment Manager

Som Investment Manager är du verksam inom vårt affärsområde Riskkapital. Du arbetar huvudsakligen med att utvärdera investeringsobjekt och investeringspartners samt förvaltar de innehav Almi har i portföljbolagen. Du deltar även i arbetet med att skapa nätverk till regionala aktörer och regionala investeringspartner samt marknadsför och sprider kunskap om bolagets verksamhet inom regionen och nationellt.

Program Manager

Som Program Manager är du verksam inom vårt affärsområde Inkubation. Du arbetar huvudsakligen med att utveckla, kravställa och följa upp Sveriges inkubatorer. Du deltar även i arbetet med att driva Almis inkubationsprogram BIG Sweden och andra satsningar inom området. I din yrkesroll marknadsför och sprider du även kunskap om bolagets verksamhet nationellt.

Stödfunktioner

"Bakom kulisserna" arbetar en rad stödfunktioner inom områden såsom Ekonomi, Kommunikation, HR, Låneadministration, IT mm. Dessa har till uppgift att stödja den operativa verksamheten för att de på bästa sätt ska kunna tillgodose kundernas behov.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube