Vår medarbetar- och ledaridé

Vår medarbetar- och ledaridé ska vara vägledande och stödja oss i vårt arbete med att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare.

Medarbetaridé

Som medarbetare i Almi får du:

 • mål för både ditt arbete och för hela verksamheten
 • stöd och tydlig återkoppling från din närmaste chef
 • tydliga befogenheter och ansvar i ditt arbete
 • utveckling i din yrkesroll och i ett regionalt nätverk
 • möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten

Som medarbetare i Almi förväntas jag:

 • ha ett affärsmässigt och resultatorienterat beteende med kundens bästa för ögonen
 • ta egna initiativ och vara öppen för förbättringar och bidra i utvecklande samarbeten
 • vara tydlig, agera med integritet och skapa förtroende genom att lyssna
 • utveckla både min egen och mina kollegors kompetens
 • bidra till en öppen stämning och god trivsel på arbetsplatsen

Ledaridé

Som chef inom Almi är jag tydlig i min ledarroll genom att:

 • tydliggöra verksamhetsmål och genomföra fattade beslut
 • ge stöd och tydlig återkoppling till medarbetare och uppmuntra deras utveckling
 • utveckla verksamheten, vara omvärldsorienterad och främja samarbete
 • vara självreflekterande, lyssnande och öppen för egen utveckling
 • bidra till trivseln och stödja ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube