Vår värdegrund

Värdegrunder handlar ytterst om relationer människor emellan. Vår personliga värdegrund avgör hur vi beter oss mot andra. Självklart finns värdegrunder även i samhällen och företag. Så också i Almi.

Värdeord som är vägledande i Almi-koncernen:

  • Glädje i arbetet
  • Flexibla i tanke och handling
  • Affärsmässiga i utförandet

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube