Maria Özmen är Årets nybyggare

Den 30 september delade IFS/Almi och SEB ut pris till Årets nybyggare i Jönköpings län. Prisutdelare var landshövding Minoo Akhtarzand.

Pristagaren i Jönköpings län är Maria Özmen, Tectorius AB.

Maria Özmen årets nybyggareMotivering: Maria har, genom att utnyttja sin kompetens, kreativitet och målmedvetenhet, utifrån ett omsorgsfullt arbete etablerat och byggt upp Tectorius AB som nu är marknadsledande inom taktäckning.
Maria uppskattas som en stark och föredömlig förebild av såväl sina samarbetspartners, anställda och kunder.

Maria driver företaget Tectorius AB* tillsammans med sin bror. Företaget är idag ledande på marknaden med de tjänster företaget erbjuder inom takbeläggning.

Tectorius AB gjorde sin entré på den svenska marknaden år 2006 efter mångårig erfarenhet av takbeläggningsarbeten i Tyskland. Huvudkontoret finns i Jönköping, men Tectorius AB är aktiva och verksamma i Stockholm, Skåne och alla regioner däremellan. Personal finns i alla distrikt för att kunna tjänstgöra och arbeta nära kunden. Tectorius har idag 30 medarbetare och expanderar kontinuerligt med bibehållen fokus på kvalité.

*Tectorius är ett latinskt ord och betyder "beläggning", vilket även står för företagets huvudsakliga inriktning och expertis.


Priset Årets nybyggare
För att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund, initierade IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, priset Årets nybyggare 1999. Priset ska inspirera och visa att det, i Sverige, går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund.
Med nybyggare avses en person med utländsk bakgrund som målmedvetet och envist kämpat för sin verksamhet och som ny i landet och med begränsade resurser har nått framgång i sitt företagande och bidragit med tillväxt i det nya landet.
Sedan år 2000 står Hans Majestät Carl XVI Gustav som prisets beskyddare och prisutdelare av det nationella priset.

Svårigheter och motstånd
Med priset vill IFS inte bara hedra en duktig svensk företagare med utländsk bakgrund, utan alla nya svenskar som valt det egna företagandet som en väg till försörjning. IFS vill även genom priset belysa de speciella svårigheter dessa nybyggare har att möta och överkomma.

Sveriges nybyggare är viktiga för vårt land, men ändå möter de ofta misstänksamhet och motstånd i sitt företagande. Det gäller från såväl finansiärer som från myndigheter. Trots svårigheter och bristande kontakter väljer ändå cirka 9.000 nybyggare per år, att starta eget. Sverige har idag omkring 70.000 nybyggare som bidrar till vår välfärd.

Mer information
www.ifs.a.se
www.aretsnybyggare.se

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång per månad får du information om aktuella aktiviteter och annat som rör företagande.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev