Nytt projekt med fokus på underleverantörsföretag

Med start i januari 2018 drar Almi igång Inkomst 4.0 - ett digitaliseringsprojekt med fokus på underleverantörer.

Bakgrund

Jönköpings län har flest underleverantörer i landet* och de har en lång tradition av att leverera produkter till lite större företag. Dessa köparföretag kommer framöver att förändra sina inköpsmönster främst av två skäl:

1) Konsumenter lägger allt oftare in sina beställningar själva och erbjuds en mer eller mindre skräddarsydd produkt. Köparföretagen kommer därför att ställa mycket hårdare administrativa krav på sina underleverantörer. De måste kunna leverera mindre serier, ner till stycknivå, och ändå hålla reda på alla varianter och sekvenser av leveranser.

2) Man vill lägga produktionen närmare konsumtionen (inte minst av miljöskäl) och undersöker därför allt oftare möjligheten att flytta hem produktion. I övervägandet att ta hem produktion spelar även den administrativa kostnaden en stor roll.

 

Högre krav på underleverantörerna

De båda skälen som beskrivs ovan kommer att ställa mycket högre krav, både på produktionsautomatisering och på en automatisering av administrationen. Den kommer, om man inte gör något, att kosta allt mer i takt med att produkterna blir mer och mer unika.

Köpare, drivna av både B2B** och B2C***, flyttar sina affärer så att de kan ske "online" via nätet. Detta görs i allt snabbare takt. Därför måste de säljande företagen kunna ta emot ordern och blixtsnabbt bryta ner den till sina underleverantörer och om det är mer komplicerade produkter vidare ner i försörjningskedjan.

Att på detta sätt automatisera sin administration kommer att kräva mycket av de nya möjligheter som industriell digitalisering innebär (t ex via IoT, Internet of Things). "Kartan" för hur det ska ske i större skala saknas. Därför kommer projektet inledningsvis rita kartan för att senare pröva den mot ett större antal företag.

 

Projektets syfte

Syftet med projektet är att medverka till att undanröja hotet mot underleverantörer. De som inte kan automatisera sin administration av kostnadsskäl kommer annars att väljas bort.

Projektet har fyra delmål:
1) Att de nya krav som köparföretagen ställer på sina underleverantörer definieras i unika möten mellan köparföretag, underleverantörer och tjänsteföretag och att dessa krav blir väl kända.

2) Att digitaliseringens möjligheter (frånsett ovanstående krav) blir kända så att underleverantörerna kan utnyttja den fulla potentialen som den industriella digitaliseringen möjliggör - och inte bara uppfylla kraven från köparföretagen.

3) Att stödja underleverantörer så att de uppfyller de kommande nya kraven och att projektet tydliggör vilka tjänster som behövs för att implementera kraven för att existerande, men också nya, tjänsteföretag ska veta vilka tjänster som behövs.

4) Att projektet skapar en fungerande modell och goda exempel för hur man effektivt kan hjälpa underleverantörer att klara nya krav så att detta kan spridas och inspirera andra underleverantörer runt om i Sverige.

 

Treårigt projekt med start 2018

Projektet Inkomst 4.0 blir treårigt och testet kommer att beröra 100 underleverantörer varav 30 kommer att följas/stödjas djupare. Inkomst är en förkortning av Innovativ kommunikationsstrategi och 4.0 anspelar på begreppet "Industri 4.0".

Alla upparbetade kunskaper och erfarenheter kommer att göras tillgängliga och ge regionens företag ett försprång, även om övriga landets underleverantörer också får tillgång till informationen. En utprovad modell kommer också att arbetas upp för att kunna användas av andra regionala aktörer runt om i landet.

Förhoppningen är att vi kan utveckla en modell som visar att "Gnosjöandan" hittat en väg som stärker konkurrenskraften och vänder hot till möjlighet.

 

För mer information om projektet kontakta:
Stefan Frylebäck, projektledare 072-501 55 18 / stefan.fryleback@almi.se
Werner Hilliges 070-837 13 89 / werner.hilliges@almi.se

 

Projektet finansieras av Almi, Digilyft, EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jönköpings län och Tillväxtverket.....................................................................................................

* Uppgift från JU, Jönköpings University
** Business to Business, dvs företag som säljer till företag
*** Business to Consumer, dvs företag som säljer till konsumenter

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång per månad får du information om aktuella aktiviteter och annat som rör företagande.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev