Hultsteins kylaggregat sparar pengar och miljö

Sedan 1960-talet har företaget utvecklat och sålt kylaggregat till lastbilar. Tekniken skiljer sig från konkur­renternas och bygger på hydrauldrift, något som sparar både pengar och minskar påverkan på miljön. Med hjälp från Almi satsar företaget nu på att förfina tekniken och nå nya marknader.

 

Under varje dag transporteras mängder av kylda och frysta varor på lastbil längs våra svenska vägar. Varje lastbil har ett kylaggregat för att kunna frysa eller kyla ner allt från livsmedel till mediciner.

hultsteinsHultsteins i Jönköping har utvecklat, tillverkat och sålt kylaggregat till transportbranschen sedan 1944 och har under åren vuxit sakta men säkert tack vare sin unika tekniska lösning. Nu siktar bolaget mot nya marknader och för att kunna ta steget har Almi hjälpt till med så kallade affärsutvecklingscheckar.

– Rent praktiskt innebär det att vi får bidrag för att köpa in externa konsulttjänster som vi behöver för att förfina produktionen och våra produkter, berättar Tor Ahlbom, som är vd för Hultsteins.

Produktutvecklingen sker inom bolaget med erfarna ingenjörer. Men produkterna utvecklas också i nära samarbete med kunderna.

– Vi har kommit långt i vårt arbete, mycket tack vare att vi har medarbetare som varit med länge och kan produkterna på sina fem fingrar. Men tack vare stödet från Almi kan vi nu komma ännu längre på kortare tid, förklarar Tor.

Målet med checkarna är att anpassa produkterna så att vi kan införa lean produktion inom bolaget. Lean är en produktionsfilosofi som, något förenklat, går ut på att effektivisera och kundanpassa verksamheten med minskade ledtider som mål.

 

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Påverkan på miljön är ett hett ämne i transportbranschen. Mätningar som Hultsteins genomfört visar att ett hydrauldrivet kylaggregat förbrukar 1,6 liter mindre diesel per timme! Det innebär inte bara radikalt minskad miljöpåverkan utan också faktiska besparingar för åkerierna.

hultsteins– I många olika sammanhang blir det ofta dyrare om du ska tänka miljövänligt. Med våra produkter sparar du pengar samtidigt som det är bättre för miljön.

Det gör oss unika och det är en av våra främsta konkurrensfördelar. Ett hydrauldrivet aggregat släpper bara ut en procent av vad ett dieseldrivet aggregat gör, säger Tor Ahlbom.

Förutom miljöaspekten är ljudnivån också något som talar för Hultsteins produkter. På många platser kan lastbilar inte lassa och lossa varor på nätterna på grund av att de helt enkelt väsnas för mycket.

– Men våra produkter ligger under 65 decibel vilket är under riktvärdena, berättar Tor.

Tack vara hydrauldriften spelar det heller ingen roll vilket bränsle lastbilen använder. Något som är extra bra med tanke på att alternativa bränslen för transportbranschen ständigt testas och utvärderas.

– Vi har bland annat aggregat monterat på en elhybridlastbil som kör i Stockholm. Aggregatet sitter dessutom under bilen för att spara in på längden. Det är den första bilen som får distribuera i det som kallas "miljözonen" i Stockholm - på natten, berättar Tor.

 

EXPANSION I NORDEN OCH EUROPA

När Hultsteins nu vänder blickarna mot utlandet är Norden steg ett och resten av Europa steg två.

– Men vi finns faktiskt redan i Schweiz tack vare att de ligger långt fram i miljöarbetet. Just nu jobbar vi med att bygga upp återförsäljarnät i Norden och har fått positiva reaktioner i bland annat Norge som också jobbar mycket med miljöfrågorna, säger Tor.

Konkurrensen hårdnar när man tittar längre ut i Europa och det är stora amerikanska bolag som är de främsta konkurrenterna.

– Deras produkter är väldigt standardiserade vilket gör att de saknar flexibilitet. Vi ska behålla vårt flexibla tänk som gör att vi kan göra förändringar i våra produkter på kort tid, säger Tor.

Att ha kunskap om sina konkurrenters produkter är ju också alltid en fördel. På Hultsteins i Jönköping servar man alla typer av kylaggregat – både sina egna och konkurrenters.

– På så vis kan vi jobba med ständig utveckling av våra produkter och bli ännu bättre för våra kunder, avslutar Tor.

 

 

Hur arbetar du med hållbart företagande?

Hur arbetar du med hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär ett företag som arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Här kan du läsa om några grundläggande områden som är relevanta att tänka på för mindre företag.

Läs mer om hållbarhet
Snabba på företagets utveckling med en check

Snabba på företagets utveckling med en check

Checken kan stå för en del av kostnaderna för att ta in extern kompetens. På så sätt kan den hjälpa ditt företag att snabbare komma igång med ert arbete inom exempelvis; hållbarhet, digitalisering, internationalisering eller att ta fram en ny produkt eller tjänst.

Vilken check passar dig?

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång per månad får du information om aktuella aktiviteter och annat som rör företagande.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev