Tectorius – marknadsledande inom tak- och tätskiksbehandling

Taken på våra hus ska skydda oss från väder och vind. Därför måste de vara täta och tåla regn, snö, stormvindar, kyla och allt annat väder som drabbar oss i Norden.

På bara några år har Tectorius vuxit fram som marknadsledande inom tak- och tätskiktsbehandling med två för Sverige unika metoder – IsoTec och Elasto Coating. För Maria Özmen betydde det att hon lämnade katedern och gick upp på taket.

Vi som bor i kalla Norden vet att våra hus måste skydda oss från det bistra klimatet. Inte minst taken, som utsätts för stora påfrestningar i form av väder, vind och föroreningar som kan leda till läckage. Dessutom vill vi naturligtvis skydda oss från att de förfulas av mossa och alger.

Av tradition väljer vi svenskar därför att byta tak och takbeläggning med jämna mellanrum. En stor och kostnadskrävande insats – och i de flesta fall helt onödig menar Maria Özmen på Tectorius, ett företag som specialiserat sig på takbetäckning:

– Idag finns det alternativ som är både kostnadseffektivare och miljövänligare än de "gamla metoderna". Elasto Coating är speciellt anpassat för platta tak och innebär att vi gjuter en ny skarvfri yta direkt på plats. IsoTec-systemet är för tak med betongpannor eller eternit där vi rengör det befintliga taket och förnyar skyddsytan.

För visst blir det billigare att behandla och täta ett befintligt tak än att riva ned det och bygga nytt. Dessutom behövs det inte produceras nytt takmaterial och det blir färre transporter på vägarna, vilket leder till mindre miljöpåverkan.

Oväntad roll

Maria Özmen är drivande på Tectorius – fast det var ingen självklar roll:
– Nej, jag arbetade som lärare på en högstadieskola här i staden. Det var min bror Josef som hade erfarenheter av taktäckningstekniken från Tyskland, där han arbetat i många år.

När han flyttade hit till Sverige, lade han märke till alla byggnadsställningar kring husen där det byttes tak. Det borde alltså finnas en marknad för de kontinentala teknikerna att istället restaurera de gamla taken och lägga på ett tätande skikt.

Maria hjälpte sin bror med att ta de första små stegen in på den svenska marknaden och i takt med att efterfrågan på den nya tekniken ökade, blev det mer och mer tid som Maria lade ner på det nybildade företaget.

– Så till slut så satt jag här med de organisatoriska uppgifterna på heltid medan Josef koncentrerade sig på produktionsfrågorna, berättar Maria med ett leende.

Unik teknik

Att sälja in en helt ny teknik är ingen lätt uppgift – det gäller att utmana hundraåriga traditioner och bevisa fördelarna med den nya processen.

– I början möttes vi av skepsis, men när vi väl gjort det första taket så kunde vi visa fördelarna "i verkligheten" och då växte intresset snabbt – både hos villaägare och större fastighetsägare.

– Vi visade att vi genom att restaurera befintliga tak kunde spara upp till 70 % i kostnad och närmare 80 % i tidsåtgång i förhållande till ett nytt tak.
Och det är ju siffror som alla fastighetsägare blir glada av. I takt med det växande intresset växte också företaget – på bara några år har Tectorius vuxit upp till att vara marknadsledande inom taktäckning och har nu säljare och servicepersonal över hela landet.
– Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar – från att lösa läckageproblem på låglutande tak genom Elasto Coating till att omvandla mossiga, slitna och porösa tak till att bli som nya med IsoTec-metoden.

Maria förklarar pedagogiskt (de gamla lärartakterna sitter kvar) hur Elasto Coating fungerar – en plastmatta sprutas/ gjuts direkt på plats och bildar en skarvfri yta, nästan som en bassäng. Ett tak som blir tätt och beständigt mot både kemikalier och oljor. Och naturligtvis beständigt också mot det svenska klimatet.

Inget tak på framgången

– Att vi också lämnar lång garanti på vårt arbete är en del av förklaringen till vår framgång, fortsätter Maria som gärna lyfter fram det "gröna" i Tectorius produkter:

– Det är absolut inga konstiga eller farliga kemikalier – vi är miljöcertifierade och väljer att arbeta med material som är miljövänliga och vattenbaserade. Dessutom spar vi på miljön genom att transportbehovet minskar liksom behovet av nyproduktion.

Från sin position har Maria full koll på företagets tillväxt:

– Vi växer snabbt och det innebär stora investeringskostnader så här i början. Här tycker jag vi fått stor hjälp av både vår bank och Almi som tror på vår idé och vårt engagemang. För oss har det varit en fördel med kombinationen Almi och traditionell bank – det känns tryggt att veta att båda står bakom och stöttar våra visioner och idéer. Och med Almi har vi också en fruktbar dialog i allt som rör företagandet. Med sin kompetens och erfarenhet fungerar de som ett utmärkt bollplank för våra idéer och visioner.

En stor hjälp för Maria som för bara några år sedan stod i katedern och lärde ut tyska hjälpverb.
– Fast har man varit lärare på högstadiet och lyckats med det, så är det väl ingen fara på taket att vara ledare för ett framgångsrikt företag.

Följ oss

Följ oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång per månad får du information om aktuella aktiviteter och annat som rör företagande.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev