Tävla om SKAPA-priset 2017

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.

Prisets huvudsyfte
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

SKAPA-priset för unga innovatörer
Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-priset för unga innovatörer.

– Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.
Syftet med SKAPA-priset för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1987 och 1998 har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor (delas på högst tre nationella vinnare) de 24 länsfinalisterna ett diplom. VINNOVA står bakom SKAPA-priset för unga innovatörer.

Så här enkelt nominerar du någon till SKAPA-priset

• Man kan söka själv eller nominera någon annan.

• Ansökan görs senast 10 april 2017. Ansökningsformulär som ligger på www.stiftelsenskapa.se

• Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer. Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till Almi Företagspartner i Kalmar län.

Urvalet sker i två steg:

1. Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare för SKAPA-priset och, bland dem som inte blir det och är födda mellan 1987 och 1998, länsvinnare för SKAPA-priset för unga innovatörer.

2. Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av en jury utsedd av Stiftelsen SKAPA.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Länsvinnare prisas med 15.000 kr
Länsprisutdelning sker i Kalmar län där Almi Företagspartner delar 15 000 kr till varje länsvinnare i respektive priskategori.

Stor prisutdelning i november
Länsvinnarna presenteras på mässan "Eget Företag" i Stockholm den 9 november 2017. De nationella priserna delas ut på en stor Innovationsgala på kvällen den 9 november.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss