Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Checken ska användas för företagens förberedelse för internationalisering eller för att bredda en befintlig utlandsmarknad ytterligare. Syftet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader.

Checken riktar sig till

Affärsutvecklingschecken riktas mot företag som har:

  • 2-49 anställda
  • En omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 93 miljoner kronor
  • En ekonomi i balans 

Insatser som man kan söka stöd för

  • Köp av tjänst
  • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget) 

Hur mycket kan man söka?

  • 50 000 - 250 000 kronor. Företaget kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalas av företaget.

Mer information och kontaktpersoner hittar du här

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss