Innovativ Tillväxt i Kalmar län

För den som har en innovation finns hjälp att få för att utveckla idén till en kommersiell produkt eller tjänst.

I Kalmar län saknas ett fungerande gemensamt innovationssystem, vilket gör att den enskilde innovatören kan uppleva samhällets stöd som snårigt, byråkratiskt och svårt att navigera i. Aktörerna är många och de har idag ingen utarbetad rutin för att samarbeta och finna de mest effektiva lösningarna i varje enskilt fall.

- Genom att kraftsamla och samordna länets aktörer kan vi redan tidigt i en innovationsprocess identifiera vad som behöver göras och föreslå lösningar. Målet är att fler innovationer ska nå varaktig kommersialisering, säger Martina Lago, projektledare för projektet.

Innovationer ger tillväxt
På lång sikt är innovativa miljöer en av de viktigaste faktorerna för en bredare tillväxt, för Kalmar län såväl som för hela landet. En av Kalmar läns utmaningar i innovationssammanhang är att länet utgör en förhållandevis liten region. Ur den aspekten är det än viktigare att utveckla ett så kostnadseffektivt och tidseffektivt innovationssystem som möjligt. Kompetens, kunskap och relevansen av att t ex studera den globala marknaden redan i tidiga skeden är ett nödvändigt krav hos såväl aktörer som företag.

Läs mer här

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss