Styrelseutveckling

Det finns många exempel på vilken kraft ett bra styrelsearbete kan skapa i ägarledda företag.

Finns det en förväntan på dig som driver företaget att du ska behärska allt från ekonomisk styrning och produktutveckling till försäljning och marknadsföring och dessutom samtidigt leda och utveckla din personal?

Känner du dig som företagare pressad mellan dina större kunders tuffare krav och den allt mer närvarande globala konkurrensen på den lokala marknaden? Kanske står verksamheten och stampar på samma ställe? Styrelsen kan vara ett naturligt forum att behandla många av de utmaningar som företaget möter. Ett aktivt styrelsearbete kan hjälpa till att få kraft i utveckling i företaget.

Som ägare av ett litet eller medelstort företag har du inte alltid möjligheter att anställa eller anlita all den spetskompetens som ett företag idag behöver för att utvecklas och bli framgångsrikt. Almis affärsrådgivare stöder dig som företagare att utifrån dina strategiska mål ta ställning till om det är dags för ett aktivt styrelsearbete och du tar fram en plan för att gå från ord till handling baserat på frågeställningarna:

  • Vad kan en styrelse tillföra verksamheten?
  • Vad har verksamheten för behov?
  • När är det dags för ett styrelsearbete?
  • Vilka krav ställer en styrelse på ägaren och verksamheten?
  • Alternativ till styrelsearbete?
  • Hur utses styrelsen och vilka ska arbeta i den?
  • Var hittar man externa styrelseledamöter?
  • Vilken styrelseutbildning är relevant för mina behov?

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss