Arkimera flyttar bokföringen in i framtiden

De revolutionerar just nu redovisningsbranschen och har sikte på världsmarknaden. Möt Arkimera Robotics - ett företag som fått god hjälp av Almi.

Det här är historien om hur ägarna till en flyttfirma utvecklade en avancerad teknisk lösning till redovisningsbranschen. Det låter smått osannolikt, men vid närmare eftertanke är det kanske inte så långsökt ändå. Vi tar det från början.

Kenny Håkansson flyttade till Kalmar 1994 för att studera. Under läsåren jobbade han extra på en flyttfirma - ett aktivt och socialt jobb som han trivdes mycket bra med. Snart hade han startat upp en egen flyttfirma och när han några år senare träffade Erik Lindblom startade de tillsammans Flyttservice Kalmar län AB. Bland kunderna fanns flera större redovisningsbyråer som anlitade företaget för att flytta runt mängder av bokföringsmaterial. Trots allt tal om det papperslösa kontoret så såg verkligheten annorlunda ut. Efter några inledande marknadsundersökningar såg Kenny och Erik att en kostnadseffektiv lösning för digitalisering av bokföringsunderlag skulle ha en enorm marknad. Digitalisering av underlagen skulle dessutom ge förutsättningar för framtida automatisering. Stora besparingar av både tid, pengar och miljö skulle kunna möjliggöras.

- Ingen av oss var kodare eller hade erfarenhet av något liknande, men luckan på marknaden var så pass stor att vi inte ville lämna den outforskad. Vi tror dessutom på devisen att det mesta är möjligt om man bara vill, vågar och har drivkraften, berättar Kenny.

EN SJÄLVLÄRANDE MJUKVARUROBOT

Så småningom kom de fram till en lösning som fungerade och som mottogs väl av redovisningsbyråerna. Men att bara digitalisera var inte tillräckligt, de ville mer än så.

- En kombination av nytänkande, en del tur och flera års hårt arbete ledde till att vi lyckades ta fram en mjukvarurobot med förmåga till självinlärning. Vilket innebär att redovisningsbyråer kan automatisera stora delar av bokföringsarbetet utan att egentligen behöva göra några större förändringar. Istället lär sig roboten genom att analysera användarens beteende och kan på så vis gradvis överta monotont och tidsödande manuellt arbete. Roboten lär sig hela tiden och blir bara bättre och bättre. Tid, energi och väldigt mycket frustration kan sparas tack vare detta, berättar Kenny.

PATENT I SIKTE

Premiärprodukten fungerade bra men medförde mycket tid och resurser av Arkimera. Därför drogs den tillbaka och en ny, mer nischad och skalbar variant, släppts nyligen till utvalda pilotkunder. Nu kan företaget fokusera mer tid på själva utvecklingen, framför allt på den unika självinlärningen.

- Det finns många molnbaserade bokföringstjänster idag, men självinlärningen är vi ensamma med. Vi hoppas att beviljas patent på algoritmen som ligger till grund för mjukvaruroboten inom en snar framtid, berättar Kenny.

MARKNADEN ÄR MOGEN

Arkimera har fått mycket hjälp av Almi, både med rådgivning och finansiering, och Kenny betonar snabb respons och handling som två viktiga ingredienser i samarbetet. Han upplever att de fått mycket stöd från många håll och att det finns en stor framåtanda i regionen. Hur svårt är det då för två icke-ekonomer att övertyga marknaden om att detta är värt att satsa på? Inte alls svårt, enligt Kenny.

- Alla redovisningsfirmor vet att automatiseringen kommer. Men många är oroliga då de inte vet hur de ska gå tillväga för att hänga med i teknikskiftet. Med vår robot kan de fortsätta arbeta i sina vanliga system varpå roboten lär sig hur de vill bokföra olika transaktioner. Automatiseringen kommer således utan att användaren behöver ändra sitt arbetssätt eller lära sig något nytt system.

- Så redovisningsbyråerna välkomnar oss och vår produkt med öppna armar. Roboten erbjuder dem en plats i första klass på automatiseringståget, utan krav på förkunskaper eller teknisk kompetens.

LITEN SKA BLI STOR

Idag är Arkimera ett litet techföretag med fyra anställda, men går allt som planerat lär den skaran växa ganska snart. Produkten har uppmärksammats långt utanför Sveriges gränser och möjligheterna finns inte bara i ekonomibranschen.

- Roboten kan anpassas för användning inom många branscher, redovisning är bara en av dem. Vi har varit noga med att välja ut en specifik målgrupp i början, men i fas 2 vill vi bredda oss betydligt. Det finns en jättemarknad, avslutar Kenny.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss