Almi - ett viktigt kapitel i sagan om bokhandeln

Man måste våga för att vinna. För Malin och Frederic Wall var Västervik ett oskrivet blad och kontakterna i staden lika med noll. Med stor vilja och god hjälp av Almi är man nu etablerade på orten.

Erik Hultgrens Bokhandel är en omtyckt 183-åring som bara blir piggare med åren. Detta tack vare paret Wall som år 2007 flyttade till Västervik och började driva butiken åt den Jönköpingsbaserade ägaren. Tre år senare köpte de loss verksamheten och stod nu på egna ben i en relativt ny stad. Det var då man kom i kontakt med Almi.

- Vi fick bra kontakt direkt. Först fick vi hjälp med belåning, därefter rådgivning och mentorskap. I uppstarten hade vi tät kontakt och sedan har det gått i vågor. När vi behövt hjälp har de alltid funnits där, berättar Frederic.

NYA PÅ ÖSTKUSTEN

Malin och Frederic Wall hade ingen anknytning till varken Västervik eller ostkusten, men när de fick erbjudandet om att driva den anrika butiken på Storgatan så tog de chansen. Med stor entusiasm och rätt stöd lyckades de etablera sig snabbt och blev populära på orten. Fokus ligger på att sälja böcker, kontorsvaror och spel, men det som också kännetecknar Erik Hultgrens Bokhandel är den personliga kontakten och det lilla extra. Exempelvis jobbar man mycket med författarkvällar, då man bjuder in intressanta författare som föreläser för kunderna. Detta sker ofta i bokhandeln, men ibland hyr man också teatern.

- Det är uppskattat från alla håll och ger ett mervärde. Vi kan sällan konkurrera på lägst pris idag, men vi kan ge en större upplevelse och på sätt få trogna kunder, berättar Frederic.

ALMIS LYCKADE MENTORPROGRAM

Frederic lyfter fram Almis mentorprogram som ett bra exempel på något som varit värdefullt. Under 2015 träffade de en erfaren industriledare med stor kunskap inom försäljning. Tillsammans med honom kom de fram till vad som var bra och vad som behövdes förbättras. Frederic och Malin ville genomgå en förändringsprocess, och tack vare mentorskapet fick de nu verktygen till att genomföra den.

- Almi är bra, de är väldigt lösningsorienterade och har värdefulla kontakter. Man ska inte vara rädd för att ta vara på all kunskap och det stora nätverk som de besitter. Ju mer man jobbar med dem, desto mer förstår man vad mycket de har att erbjuda, avslutar Frederic Wall.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Häng med oss på Twitter och ta del av dialogen kring framgångsrikt företagande.
Twittra med oss