Goda förutsättningar i ett litet land

Sverige är det näst mest innovativa landet i världen. Bara Sydkorea är bättre. I alla fall enligt nyhetsbyrån Bloombergs som varje år upprättar ett innovationsindex där de mäter sju olika faktorer, bland annat forskning och utveckling. I undersökningen jämförs resultatet från 200 länder och Sverige hamnar alltså på andra plats!

Nyheten har inte fått så stor uppmärksamhet i svenska medier. Däremot rapporteras nyheten i många internationella medier. Där konstateras det också att USA åkt ur tio-i-topp-listan. USA hamnar först på 11 plats över innovationsländer.

Det finns flera liknande undersökningar som mäter förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Till exempel EU-kommissionen årliga innovationsrankingen av EU-länderna eller Global Entrepreneurship Monitor som är världens största studie av entreprenörskap. Sverige hamnar i topp i de flesta. Det är fantastiskt! Vi må vara kritiska och ifrågasättande här hemma i Sverige, men från vår omvärld ses Sverige många gånger som en förebild.

Almi är en del av det svenska innovationssystemet och vi har möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att ta del av de möjligheter som finns i det offentliga stödsystemet regionalt, nationellt och på EU-nivå. Regionalt har Almi rådgivare med specialkunskaper om immateriella rättigheter och andra innovationsrelaterade frågor.

Som rådgivare träffar jag ofta företag och privatpersoner med intressanta idéer och det första vi brukar hjälpa till med är att utvärdera den nya produkten eller tjänsten, att ge en utomståendes syn på den och titta på om den verkligen är ny. De idéer som bedöms att ha potential får sen stöttning med att komma vidare, det kan vara kontakter till underleverantörer, specialister, finansieringsmöjligheter eller annat som företaget eller personerna som står bakom idéen har behov av.

Louise Oscarson

Rådgivare med inriktning innovation

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång i månaden berättar vi vad som är på gång hos oss. Registrera dig idag för att inte missa nästa utskick!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev