Exportlån – satsa på internationella marknader

Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

Även om vi tycker att ditt företags affärsidé och möjligheter är den bästa säkerheten tar vi normalt ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen.

Återbetalning på tre till fem år

Almi tar alltid ut en högre ränta än en genomsnittlig bankränta. Detta för att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden. Exportlånet ska normalt betalas tillbaka på tre till fem år.

Exportlånet är ett resultat av samarbetet mellan Almi, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Business Sweden och Swedfund.

Exportlånet kan vi ge i utländsk valuta och på så sätt minska ditt företags valutarisk.

Joacim Starck, FinansieringsansvarigJoacim Starck, Finansieringsansvarig

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång i månaden berättar vi vad som är på gång hos oss. Registrera dig idag för att inte missa nästa utskick!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev