Innovationscheckar för småföretagare

VINNOVA har gett Almi Företagspartner Kronoberg AB i uppdrag att distribuera 5 st Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till Kronobergs små- och medelstora företag (SMF).

Almi och VINNOVA vill genom detta projekt stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.

Projektet skall ge de SMF som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras konkurrenskraft.

Projektet ska även främja samverkan mellan SMF, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, både nationellt och regionalt.

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha minst tre anställda
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas)
  • Försäljningsintäkter måste finnas
  • Extern kunskap ska köpas från akademin eller annan offentlig eller privat kunskapsleverantör
  • Företaget ska ha tillväxtpotential
  • Belopp: 100 000 kr/check

För vad kan man söka?

Utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc. Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att en innovationsidé/-projekt kan utvärderas, startas eller få bättre fart. En mindre del av checken kan användas för att köpa projektledning/coachning Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.

Här kan du ladda ner en Projektbeskrivningsmall »

Så här ansöker du

Om projektet verkar passa ert företag och om du är intresserad av att söka pengar skriver du ihop en kort beskrivning av ditt planerade projekt. Skriv max två A4-sidor. Beskrivningen mejlas till Louise Oscarson. Därefter kopplas du ihop med en handläggare som hjälper till med en formell ansökan.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång i månaden berättar vi vad som är på gång hos oss. Registrera dig idag för att inte missa nästa utskick!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev