Vill ditt företag växa?

VÄXARENA är ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov kan vi erbjuda insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja tillväxt.

Syftet med projektet är en kraftfull satsning på företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden.

Målgruppen för projektet är marknadsetablerade företag med tillväxtpotential, 2-49 anställda. Även företag som har fler än 49 anställda kan vara aktuella, dock inte fler än 250 anställda.

Arbetssättet inom ramen för VÄXARENA kommer att vara processorienterat. Företag erbjuds individuella insatser samt aktiviteter i grupp.

Läs mer om projektet>>

 

Aktuella utvecklingsprogram inom ramen för VÄXARENA projektet

TUFF!

Tillväxtprogram för företag (2-10) anställda som vill växa.
Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag i länet som omsätter minst 2 mkr och ska göra sin första tillväxtresa. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration, och erfarenheter om vad som är avgörande för att driva snabbväxande företag och skapa ökad och uthållig tillväxt av egen kraft. Läs mer här>>

VÄX!

Tillväxtprogram för företag med fler än 10 anställda och som vill växa.
Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag i länet som vill växa snabbt. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om vad som är avgörande för att växa snabbt och lönsamt. Läs mer här>>

Skuggstyrelser!

Tillväxtprogram som tillför extern kompetens och ger planerad tillväxt.
En skuggstyrelse består av företagsledare som befinner sig i samma situation som du. Bjud på din egen kompetens till andra företag som är i eller har varit i liknande tillväxtfas som ditt företag och du får ta del av deras erfarenhet. På köpet får du kunskaper om andra branscher och nytt inspirerande nätverk. Läs mer här>>

Ägarväxling

Ett tillväxtprogram för dig som ska, eller just har tagit över ett företag. Du ska stärkas i din roll som ny ledare för ditt företag och du får kunskaper och verktyg att bli den nya ledaren. På köpet får du ett närverk med företagare i liknande situation, där man kan diskutera de spcifika frågor kring relationer och känslor som uppstår vid ett generations- eller ägarskifte. Läs mer här>>

SÄLJ!

Tillväxtprogram för företag (2-49 anställda) som vill utveckla sin försäljning och marknadsföring.
Det här programmet vänder sig till företag i länet som vill öka eller förbättra sin försäljning samt nå ut bättre med sin marknadsföring. Programmet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter inom områdena marknadsföring och försäljning. Läs mer här>>

INTER!

Tillväxtprogram för företag som vill växa internationellt. Det här utvecklingsprogrammet vänder sig till företag (2-49 anställda) i länet som tycker att det är dags att hitta en ny internationell marknad eller ta ett omtag på en befintlig internationell satsning. Tillväxtprogrammet förmedlar kunskap, inspiration och erfarenheter om vad som är avgörande att nå framgång internationellt. (Följande kommuner deltar med medfinansiering av detta utvecklingsprogram: Ljungby Kommun, Växjö Kommun, Tingsryds Kommun, Älmhults Kommun, Markaryds Kommun och Alvesta Kommun) Läs mer här>>

 

 

"Under hösten 2014 har vi tillsammans med fem andra företag deltagit i ett internationaliseringsprogram för att lära oss mer om export. Vi står nu redo att ge oss ut på en internationell marknad med många nya intressanta glassprodukter". Richard Hertvig VD och delägare, Alvesta glass

 

 

 

Projektet

Projektet bygger på prioriteringarna i strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS (den regionala utvecklingsstrategin) för södra Småland. Projektet överensstämmer också i hög utsträckning med den OECD-rapport (OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge, 2012) som genomförts och de förslag till olika satsningar i länet.

Vi söker nu leverantörer till projektet. Läs mer här>>

För mer information kontakta Elisabet Forslund, tfn 0470-70 74 04, elisabet.forslund@almi.se.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En gång i månaden berättar vi vad som är på gång hos oss. Registrera dig idag för att inte missa nästa utskick!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev