Kundkännedom företag

Blankett för kundkännedom vid kreditberedning i Almi.

Almi måste enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha uppgifter om våra kunder och veta hur kunderna använder våra tjänster. När vi inleder en kundrelation ber vi dig svara på frågorna i blanketten kundkännedom som du kan ladda ned här under.
Därför ställer vi frågor till dig som kund - läs mer här.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube