Lönsamhetskalkyl – snabbtest

Att planera för en företagsstart kan vara en ganska lång process med många moment, inte minst för att få fram en väl genomarbetad budget. För att du ska kunna göra en första test av lönsamheten i din idé har Almi tagit fram några olika "snabbkalkyler".

Det finns en kalkyl för dig som endast säljer varor eller debiterar timtid och en för dig som har en affärsidé med både och. Snabbkalkylen ger dig en första idé om hur budgeten kommer att se ut och visar hur mycket du måste sälja för att företaget ska vara lönsamt.

För dig som vill göra en satsning på en ny marknad eller en ny produkt är snabbkalkylen ett bra sätt att bedöma om satsningen är lönsam.

Kalkylerna går att ladda ner på din egen dator. Ett tips: ladda ner eller kopiera flera mallar så kan du spara dem med unika namn för att sedan kunna gå tillbaka och jämföra flera budetvarianter.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube